<<< ZIMA 2021/2022 >>>

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021-2022

Telefon dyżurny :   

Tel. 83/359-02-32

 

Adres e-mail :

zdp@zdp.losice.pl

 

     <<< ZIMA 2007/2008 >>>

 

                                        ZAŁĄCZNIK NR 4  DO PLANU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

                                                                                        W  Y  K  A  Z

                                      OSÓB  ODPOWIEDZIALNYCH  ZA  ZIMOWE  UTRZYMANIE  DRÓG

                                              W  ZARZĄDZIE  DRÓG  POWIATOWYCH  W  ŁOSICACH

                                                                            W  SEZONIE  2007/2008r.

       

Lp.

Nazwisko i Imię

miejsce zamieszk.

Stanowisko

służbowe

Nr telefonów

służbowych

Nr telefonów

prywatnych

Zakres odpowiedzialności

1.

BUDREWICZ LESZEK

Dyrektor

359-02-32

kom.

500-076-935

 

Teren Powiatu Łosickiego

2.

MIROŃSKI SZCZEPAN

Kierownik Budowy i Utrzymania Dróg

359-96-04

kom.

500-076-936

 

 Teren Powiatu Łosickiego

3.

ZUBKOWICZ BARBARA

Majster Baz Mat. -Sprzęt. w Łosicach i Sarnakach

359-96-04

 

 Teren Powiatu Łosickiego