WYNIKI PRZETARGÓW

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -ZADANIE I

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -ZADANIE II

 

"ODBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH  - 2 ZADANIA"

ZADANIE NR 1: „ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2016W NOWE SZPAKI - WALIM W MIEJSCOWOŚCI NOWE SZPAKI - WALIM NA ODCINKU OD KM 0+020 DO KM 2+635, O DŁUGOŚCI 2,615 KM”

ZADANIE NR 2: "ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2026W WOŹNIKI - CZUCHLEBY - CHOTYCZE W MIEJSCOWOŚCI MESZKI, CHOTYCZE KOLONIA I CHOTYCZE NA ODCINKU OD KM 4+470 DO KM 5+597 ORAZ OD KM 5+670 DO KM 6+668, O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 2,145 KM"

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"ODBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  - 2 ZADANIA"

ZADANIE NR 1: „ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3665W MORDY - PTASZKI - BEJDY - PRÓCHENKI - DZ. EWID. NR 759/2 W MIEJSCOWOŚCI BEJDY, NR 536 I 538 W MIEJSCOWOŚCI KLIMY, NA ODCINKU OD KM 0+706 DO KM 1+483, O DŁUGOŚCI 0,777 KM I SKRZYŻOWANIA O DŁ. 0,030”

ZADANIE NR 2: "ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2041W WAŚKOWÓLKA - ŻURAWLÓWKA - WYGODA DZ. EWID. NR 248 W MIEJSCOWOŚCI WAŚKOWÓLKA, NR 650 W MIEJSCOWOŚCI ŻURAWLÓWKA, NA ODCINKU OD KM 0+525 DO KM 1+698 ORAZ OD KM 2+027 DO KM 2+398, O DŁUGOŚCI 1,544"

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"ODBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2001W PUCZYCE - RUSKÓW - HRUSZEW OD KM 5+640 DO KM 8+000, O DŁ. 2,360 KM"

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - POPRAWIONE

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2045W KÓZKI - MĘŻENIN OD KM 0+000 DO KM 1+600, O DŁ. 1,6 KM"

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2022W STARA KORNICA - KIEŁBASKI NA ODCINKU OD KM 2+953 DO KM 4+053, O DŁ. 1,100 KM"

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PrzebudowA drogi powiatowej Nr 2049W Od drogi nr 19 – Dzięcioły – Stacja kolejowa Niemojki od km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dzięcioły” - PRZETARG DRUGI

 


 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Przebudowę drogi powiatowej Nr 2049W Od drogi nr 19 – Dzięcioły – Stacja kolejowa Niemojki od km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dzięcioły

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice” w ramach realizowanego przez Powiat zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Majora Zenona w Łosicach oraz Przebudowa ulic powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona i Nr 2056W ulica 11-go Listopada w Łosicach"

 

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 i 2018/2019" - PRZETARG DRUGI

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - DOTYCZY CZĘŚCI 2, 4, 5, 8

 

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 i 2018/2019".

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2012W OD DROGI WOJ. NR 811 - CHYBÓW - LITEWNIKI STARE - WALIM - NOWA KORNICA OD KM 13+337 DO KM 13+551 I OD KM 13+674 DO KM 14+240, O DŁ. 0,780 KM"

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2023W OSTROMĘCZYN -KOLONIA CHŁOPKÓW NA ODCINKU OD KM 1+794 DO KM 3+333, O DŁ. 1,530 KM"


 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI - LITEWNIKI - HOŁOWCZYCE - ZABUŻE NA ODCINKU OD KM 9+475 DO KM 13+575, O DŁ. 4,100 KM"

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2057W ULICA MAJORA ZENONA W ŁOSICACH"

W ZAKRESIE ODBUDOWY NAWIERZCHNI NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. HENRYKA SIENKIEWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGA DOJAZDOWĄ DO GARAŻY

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 

ZADANIE NR 1: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI - LITEWNIKI - HOŁOWCZYCE - ZABUŻE NA ODCINKU PUCZYCE - GÓRKI - HRUSZNIEW KOLONIA"

ZADANIE NR 2: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GR. WOJ. (ŁUBY) - GR. WOJ. (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW NA ODCINKU MOSTÓW - KRZYWOŚNITY"

ZADANIE NR 3: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2059W UL. TARGOWA W ŁOSICACH"

ZADANIE NR 4: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR 2 NA ODCINKU PRÓCHENKI - GRANICA POWIATU"

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - ŁYSÓW -DĄBROWA - KORCZEW NA ODCINKU ZAKRZE - NIEMOJKI OD KM 1+615 DO KM 4+681,60"

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - ŁYSÓW -DĄBROWA - KORCZEW NA ODCINKU ZAKRZE - NIEMOJKI OD KM 1+615 DO KM 4+681,60"

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2057W ULICA MAJORA ZENONA I NR 2056W ULICA 11-LISTOPADA W ŁOSICACH WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ"

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO - POSTĘPOWANIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z DWÓCH ZADAŃ"

ZADANIE NR 1: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2053W UL. SZKOLNA NA ODCINKU OD UL. SŁONECZNEJ DO UL. SŁOWACKIEGO W ŁOSICACH”

ZADANIE NR 2: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2063W UL. ŚW. STANISŁAWA NA ODCINKU OD UL. BIALSKIEJ DO UL. 1 MAJA W ŁOSICACH"

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NR 2057W ULICA MAJORA ZENONA I NR 2056W ULICA 11-LISTOPADA W ŁOSICACH WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ"

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

ZADANIE NR 1: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2053W UL. SZKOLNA NA ODCINKU OD UL. SŁONECZNEJ DO UL. SŁOWACKIEGO W ŁOSICACH”

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2036W ZIENIE - KOBYLANY NA ODCINKU BACHORZA - KOBYLANY OD KM 2+170 DO KM 3+658"

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2036W ZIENIE - KOBYLANY NA ODCINKU BACHORZA - KOBYLANY OD KM 2+170 DO KM 3+658"

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016 i 2016/2017" - PRZETARG DRUGI

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016 i 2016/2017"

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"ODBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2037W HUSZLEW - MAKARÓWKA - WYGNANKI, W MIEJSCOWOŚCI MAKARÓWKA, O DŁ. 0,500 KM, OD KM 4+090 DO KM 4+590"

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"ODBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2037W HUSZLEW - MAKARÓWKA - WYGNANKI, W MIEJSCOWOŚCI MAKARÓWKA, O DŁ. 0,500 KM, OD KM 4+090 DO KM 4+590"

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016 i 2016/2017"

 

Na podst. Art. 94 ust 3 ustawy Pzp

 

                1) CZĘŚĆ II - piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1

                2) CZĘŚĆ VII - koparko - ładowarka lub ładowarka o pojemności łyżki 1,0 - 2,5 m3 - szt. 2

                3) CZĘŚĆ IX - ciągnik rolniczy z pługiem czołowym - szt. 3

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016 i 2016/2017" - PRZETARG DRUGI

 

                1) CZĘŚĆ I - piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1

                2) CZĘŚĆ II - ciągnik rolniczy z pługiem bocznym - szt. 1

                3) CZĘŚĆ III - ciągnik rolniczy z rozsypywaczem o ładowności nie mniejszej niż 2,5 Mg - szt. 1

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

 

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016 i 2016/2017"

 

                1) CZĘŚĆ II - piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1

                2) CZĘŚĆ III - ciągnik rolniczy z pługiem bocznym - szt. 1

                3) CZĘŚĆ V - równiarka - szt. 1

                4) CZĘŚĆ VII - koparko - ładowarka lub ładowarka o pojemności łyżki 1,0 - 2,5 m3 - szt. 2

                5) CZĘŚĆ VIII - ładowarka o pojemności łyżki min 4,0 m3 - szt. 1

                6) CZĘŚĆ IX - ciągnik rolniczy z pługiem czołowym - szt. 3

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2013W OSTROMĘCZYN - STARE SZPAKI - NOWA KORNICA NA ODCINKU OD KM 6+775 DO KM 12+175"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2013W OSTROMĘCZYN - STARE SZPAKI - NOWA KORNICA NA ODCINKU OD KM 6+775 DO KM 12+175"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2042W NOWE ŁEPKI - STARE ŁEPKI GRANICA POWIATU W KM 2+890 ÷ 3+963, DŁ. 1,073 KM"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2042W NOWE ŁEPKI - STARE ŁEPKI GRANICA POWIATU W KM 2+890 ÷ 3+963, DŁ. 1,073 KM"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"ODBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2025W ZAKRZE - BIERNATY ŚREDNIE - DO DROGI NR 698 W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZE, OD KM 0+564 DO KM 0+836"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2025W ZAKRZE - BIERNATY ŚREDNIE - DO DROGI NR 698 W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZE, O DŁ. 940 MB, OD KM 0+836 DO KM 1+776"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"ODBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2025W ZAKRZE - BIERNATY ŚREDNIE - DO DROGI NR 698 W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZE, O DŁ. 940 MB, OD KM 0+836 DO KM 1+776"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2035W KOPCE - JUNIEWICZE - HUSZLEW, o dł. 700 MB, OD KM 4+500 DO KM 5+200"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NR 3666W, NR 2032W - SKRZYŻOWANIE W OLSZANCE"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"ODBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2035W KOPCE - JUNIEWICZE - HUSZLEW, o dł. 700 MB, OD KM 4+500 DO KM 5+200"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GR. WOJ. (ŁUBY) - GR. WOJ. (KRAWCE) -MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW OD KM 4+172 DO KM 5+207 W MSC. MOSTÓWOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

"PRZEBUDOWA MOSTU W KM 5+863 I DOJAZDÓW DO MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698- NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW"- ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE


 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GR. WOJ. (ŁUBY) - GR. WOJ. (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW OD KM 4+172 do KM 5+207 w MSC. MOSTÓW"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2001W PUCZYCE - RUSKÓW - HRUSZEW W KM 2+985  ÷ 3+805, DŁ. 0,820 KM"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2001W PUCZYCE - RUSKÓW - HRUSZEW W KM 2+985  ÷ 3+805, DŁ. 0,820 KM"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2050W, NR 3666W, NR 2032W - SKRZYŻOWANIE W OLSZANCE"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NR 2050W, NR 3666W, NR 2032W - SKRZYŻOWANIE W OLSZANCE"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWĘ MOSTU W KM 5+863 I DOJAZDÓW DO MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWĘ MOSTU W KM 5+863 I DOJAZDÓW DO MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2002W ZAKRZE - DZIĘCIOŁY - ETAP II, O DŁ. 1764 mb, OD KM 1+960 DO KM 3+724"ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2002W ZAKRZE - DZIĘCIOŁY - ETAP II, O DŁ. 1764 mb, OD KM 1+960 DO KM 3+724"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 KATIONOWEJ, SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI 80 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH."


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 KATIONOWEJ, SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI 80 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH."OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"


 

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2002W ZAKRZE - DZIĘCIOŁY NA ODCINKU OD KM 1+960 DO KM 3+724"- ETAP I


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2002W ZAKRZE - DZIĘCIOŁY NA ODCINKU OD KM 1+960 DO KM 3+724" - ETAP I


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 i 2014/2015"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

 

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 i 2014/2015"

 

                1) CZĘŚĆ VII - Ładowarka o pojemności łyżki 4,0-5,0 m3 – szt. 1

                2) CZĘŚĆ IX - Ciągnik rolniczy z pługiem do odśnieżania posiadającym 4 pozycje robocze – szt. 1


 

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 i 2014/2015"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

 

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 i 2014/2015"

 

                1) CZĘŚĆ I - Piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1.

                2) CZĘŚĆ II - Piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1.

                3) CZĘŚĆ III - Pług czołowy średni na nośniku - szt. 1.

                4) CZĘŚĆ IV - Równiarka - szt. 2.

                5) CZĘŚĆ V - Ciągnik rolniczy z rozsypywaczem – szt. 1

                6) CZĘŚĆ VI - Koparko - ładowarka lub ładowarka o pojemności łyżki 1,0 -2,5 m3- szt. 1

                7) CZĘŚĆ VII - Ładowarka o pojemności łyżki 4,0-5,0 m3 – szt. 1

                8) CZĘŚĆ VIII - Ciągnik rolniczy z pługiem czołowym - szt. 1

                9) CZĘŚĆ IX - Ciągnik rolniczy z pługiem do odśnieżania posiadającym 4 pozycje robocze – szt. 1


 

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2012W OD DROGI NR 811 – CHYBÓW – LITEWNIKI STARE – WALIM – NOWA KORNICA NA ODCINKU WALIM – NOWA KORNICA OD KM 14+230 DO KM 14+290"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2012W OD DROGI NR 811 – CHYBÓW – LITEWNIKI STARE – WALIM – NOWA KORNICA NA ODCINKU WALIM – NOWA KORNICA"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2012W OD DROGI NR 811 – CHYBÓW – LITEWNIKI STARE – WALIM – NOWA KORNICA NA ODCINKU WALIM – NOWA KORNICA"


 

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2029W OD DROGI NR 2050W - SZAŃKÓW - DO DROGI NR 19 NA ODCINKU OD KM 1+468 DO KM 1+950


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2029W OD DROGI NR 2050W - SZAŃKÓW - DO DROGI NR 19 NA ODCINKU OD KM 1+468 DO KM 1+950"


 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2030W WYCZÓŁKI - BOLESTY - DO DROGI NR 19, 1,94 KM, 2+750 KM DO 4+690 KM"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2030W WYCZÓŁKI - BOLESTY - DO DROGI NR 19, 1,94 KM, 2+750 KM DO 4+690 KM"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2010W KAMIANKA - GRZYBÓW - SARNAKI NA ODC. OD KM 4+390 DO KM 4+850"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2010W KAMIANKA - GRZYBÓW - SARNAKI NA ODC. OD KM 4+390 DO KM 4+850"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2061W I BUDOWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOSICE UL. NARUTOWICZA"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2061W I BUDOWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOSICE UL. NARUTOWICZA"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 KATIONOWEJ, SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI 80 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH."


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 KATIONOWEJ, SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI 80 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH."


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2029W OD DROGI NR 2050W - SZAŃKÓW - DO DROGI NR 19 W KM 0+017 ÷ 1+468, 1+950 ÷ 2+500, 3+214 ÷ 3+744"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2029W OD DROGI NR 2050W - SZAŃKÓW - DO DROGI NR 19 W KM 0+017 ÷ 1+468, 1+950 ÷ 2+500, 3+214 ÷ 3+744"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3665W MORDY- KLIMONTY - PTASZKI - BEJDY - PRÓCHENKI W KM  1+487 - 3+892"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2022W STARA KORNICA - KIEŁBASKI NA ODCINKU OD KM 2+175 DO KM 2+525"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2042W NOWE ŁEPKI - STARE ŁEPKI - GRANICA POWIATU W KM 0+900 - 1+026, DŁ. 0,126 KM"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3665W MORDY- KLIMONTY - PTASZKI - BEJDY - PRÓCHENKI W KM  1+487 - 3+892"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2026W WOŹNIKI - CZUCHLEBY - CHOTYCZE"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

ZADANIE NR I : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2022W Stara Kornica - Kiełbaski na odcinku od km 1+500 do km 2+175”


ZADANIE NR II : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki - Stare Łepki - granica powiatu na odcinku w km 0+163 do km 0+900,        dł. 0,737 km”


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

ZADANIE NR I : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2022W Stara Kornica - Kiełbaski na odcinku od km 1+500 do km 2+175”


ZADANIE NR II : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki - Stare Łepki - granica powiatu na odcinku w km 0+163 do km 0+900,        dł. 0,737 km”


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2026W WOŹNIKI - CZUCHLEBY - CHOTYCZE W KM 1+888 ÷ 3+388, DŁ. 1,500 KM"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2026W WOŹNIKI - CZUCHLEBY - CHOTYCZE W KM 1+888 ÷ 3+388, DŁ. 1,500 KM"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA: "PRZEBUDOWĘ MOSTU I DOJAZDÓW DO MOSTU W MIEJSCOWOŚCI NIEMOJKI - DROGA POWIATOWA NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA: "PRZEBUDOWĘ MOSTU I DOJAZDÓW DO MOSTU W MIEJSCOWOŚCI NIEMOJKI - DROGA POWIATOWA NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 KATIONOWEJ, SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI 80 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH DO WYKONANIA REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU ŁOSICKIEGO W 2012R".


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW NA ODCINKU OD KM 0+096,50 DO KM 1+615"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

"Zakup paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych  w Łosicach."


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

"DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 KATIONOWEJ, SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI 80 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH DO WYKONANIA REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU ŁOSICKIEGO W 2012R".


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW NA ODCINKU OD KM 0+096,50 DO KM 1+615"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

Zakup paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych  w Łosicach.


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012 i 2012/2013".


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2031W KORCZÓWKA - KOLONIA, KORCZÓWKA - MSZANNA W M. KOLONIA KORCZÓWKA"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

 

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012 i 2012/2013".

 

                1) CZĘŚĆ I - Piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1.

                2) CZĘŚĆ II - Piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1.

                3) CZĘŚĆ III - Pług czołowy średni na nośniku - szt. 1.

                4) CZĘŚĆ IV - Pług czołowy średni na nośniku - szt. 1.

                5) CZĘŚĆ V - Równiarka - szt. 1.

                6) CZĘŚĆ VI - Równiarka - szt. 1.

                7) CZĘŚĆ VII - Ciągnik rolniczy z rozsypywaczem – szt. 1

                8) CZĘŚĆ VIII - Koparko - ładowarka lub ładowarka o pojemności łyżki 1,0 -2,5 m3- szt. 1

                9) CZĘŚĆ IX - Ładowarka o pojemności łyżki 4,0-5,0 m3 – szt. 1

                10) CZĘŚĆ X - Ciągnik rolniczy z pługiem czołowym – szt. 1


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2031W KORCZÓWKA - KOLONIA, KORCZÓWKA - MSZANNA W M. KOLONIA KORCZÓWKA"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2031W KORCZÓWKA - KOLONIA, KORCZÓWKA - MSZANNA W M. KOLONIA KORCZÓWKA"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWA ULICY BŁONIE W ŁOSICACH W ZAKRESIE CHODNIKÓW"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

"PRZEBUDOWA ULICY BŁONIE W ŁOSICACH W ZAKRESIE CHODNIKÓW"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWA ULICY BŁONIE W ŁOSICACH"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

ZADANIE NR I : „Remont drogi powiatowej Nr 2046W Hruszniew – Falatycze – Czeberaki – do drogi nr 698 w m. Popławy na odcinku od km 6+214 do km 7+784”
ZADANIE NR II : „Remont drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 – Niemojki – Łysów – Dąbrowa – Korczew w m. Zakrze na odcinku od km 2+775 do km 3+155”


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

"PRZEBUDOWA ULICY BŁONIE W ŁOSICACH"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE NR I : „Remont drogi powiatowej Nr 2046W Hruszniew – Falatycze – Czeberaki – do drogi nr 698 w m. Popławy na odcinku od km 6+214 do km 7+784”
ZADANIE NR II : „Remont drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 – Niemojki – Łysów – Dąbrowa – Korczew w m. Zakrze na odcinku od km 2+775 do km 3+155”


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2026W WOŹNIKI - CZUCHLEBY - CHOTYCZE NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+575, DŁ. 0,575 KM"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2026W WOŹNIKI - CZUCHLEBY - CHOTYCZE NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+575, DŁ. 0,575 KM"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"REMONT UL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŁOSICACH NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BŁONIE DO SKRZYŻOWANIA Z UL. TARGOWĄ"


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

"REMONT UL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŁOSICACH NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BŁONIE DO SKRZYŻOWANIA Z UL. TARGOWĄ"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG, W ZAKRESIE WYKONANIA ODWODNIENIA PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO"

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

"BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG, W ZAKRESIE WYKONANIA ODWODNIENIA PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO"

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 KATIONOWEJ, SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI 80 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH DO WYKONANIA REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU ŁOSICKIEGO W 2011R".

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

"DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 KATIONOWEJ, SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI 80 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH DO WYKONANIA REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU ŁOSICKIEGO W 2011R".

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2034W ŁUZKI - HUSZLEW- DZIADKOWSKIE - GRANICA WOJEWÓDZTWA NA ODCINKU OD KM 6+562,10 DO KM 9+628"

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2034W ŁUZKI - HUSZLEW- DZIADKOWSKIE - GRANICA WOJEWÓDZTWA NA ODCINKU OD KM 6+562,10 DO KM 9+628"

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"DOSTAWA PALIW NAPĘDOWYCH, OLEJÓW I SMARÓW DO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I POJAZDÓW ORAZ OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCIACH NIEZBĘDNYCH DO FUNKCJONOWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, MASZYN, SPRZĘTU I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

"DOSTAWA PALIW NAPĘDOWYCH, OLEJÓW I SMARÓW DO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I POJAZDÓW ORAZ OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCIACH NIEZBĘDNYCH DO FUNKCJONOWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, MASZYN, SPRZĘTU I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODŚNIEŻANIEM DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2010/2011 NA DROGACH POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH CZĘŚĆ 1-6"

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

"WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODŚNIEŻANIEM DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2010/2011 NA DROGACH POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

1) CZĘŚĆ NR I - WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODŚNIEŻANIEM DRÓG W SEZONIE 2010/2011 - PŁUG CZOŁOWY ŚREDNI - SZT. 1

- ZAŁĄCZNIK ZP-12

- ZAŁĄCZNIK ZP-21

 

2) CZĘŚĆ NR II - WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODŚNIEŻANIEM DRÓG W SEZONIE 2010/2011 - PŁUG CZOŁOWY ŚREDNI - SZT. 1

- ZAŁĄCZNIK ZP-12

- ZAŁĄCZNIK ZP-21

 

3) CZĘŚĆ NR III - WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODŚNIEŻANIEM DRÓG W SEZONIE 2010/2011 - RÓWNIARKA - SZT. 1

- ZAŁĄCZNIK ZP-12

- ZAŁĄCZNIK ZP-21

 

4) CZĘŚĆ NR IV - WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODŚNIEŻANIEM DRÓG W SEZONIE 2010/2011 - RÓWNIARKA - SZT. 1

- ZAŁĄCZNIK ZP-12

- ZAŁĄCZNIK ZP-21

 

5) CZĘŚĆ NR V - WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODŚNIEŻANIEM DRÓG W SEZONIE 2010/2011 - KOPARKO - ŁADOWARKA LUB ŁADOWARKA O POJEMNOŚCI ŁYŻKI 1,0 - 2,5 m3 - SZT. 1

- ZAŁĄCZNIK ZP-12

- ZAŁĄCZNIK ZP-21

 

6) CZĘŚĆ NR VI - WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODŚNIEŻANIEM DRÓG W SEZONIE 2010/2011 - ŁADOWARKA O POJEMNOŚCI ŁYŻKI 4,0 - 5,0 m3 - SZT. 1

- ZAŁĄCZNIK ZP-12

- ZAŁĄCZNIK ZP-21

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"REMONT DROGI  W POWIECIE ŁOSICKIM NR 2002W ZAKRZE - DZIĘCIOŁY NA ODCINKU ZAKRZE - NOWOSIELEC OD KM 1+060 DO KM 1+954"

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

ZADANIE NR I - "LIKWIDACJA ODCINKÓW PRZEŁOMOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMIN OLSZANKA I ŁOSICE"

ZADANIE NR II - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2041W WAŚKOWÓLKA - ŻURAWLÓWKA - WYGODA NA ODC. OD KM 0+276 DO KM 0+526"

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

"REMONT DROGI  W POWIECIE ŁOSICKIM NR 2002W ZAKRZE - DZIĘCIOŁY NA ODCINKU ZAKRZE - NOWOSIELEC OD KM 1+060 DO KM 1+954"

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

ZADANIE NR I - "LIKWIDACJA ODCINKÓW PRZEŁOMOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMIN OLSZANKA I ŁOSICE"

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- ZAŁĄCZNIK ZP-12

- ZAŁĄCZNIK ZP-21

 

ZADANIE NR II - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2041W WAŚKOWÓLKA - ŻURAWLÓWKA - WYGODA NA ODC. OD KM 0+276 DO KM 0+526"

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- ZAŁĄCZNIK ZP-12

- ZAŁĄCZNIK ZP-21

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

ZADANIE NR I - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2009W SARNAKI - MIERZWICE NA ODC. OD KM 0+000 DO KM 0+950

 

ZADANIE NR II - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2012W OD DROGI NR 811 - CHYBÓW - LITEWNIKI STARE - WALIM- NOWA KORNICA, DŁUGOŚCI 1,130 KM W TRZECH ODCINKACH

 

ZADANIE NR III - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2038W NIEZNANKI - DZIADKOWSKIE OD KM 0+608 DO KM 1+138, DŁ. 0,530 KM
 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

ZADANIE NR I - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2009W SARNAKI - MIERZWICE NA ODC. OD KM 0+000 DO KM 0+950"

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- ZAŁĄCZNIK ZP-18

- ZAŁĄCZNIK ZP-19

- ZAŁĄCZNIK ZP-21

 

ZADANIE NR II - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2012W OD DROGI NR 811 - CHYBÓW - LITEWNIKI STARE - WALIM - NOWA KORNICA, DŁUGOŚCI 1,130 KM W TRZECH ODCINKACH"

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- ZAŁĄCZNIK ZP-18

- ZAŁĄCZNIK ZP-19

- ZAŁĄCZNIK ZP-21

 

ZADANIE NR III - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2038W NIEZNANKI- DZIADKOWSKIE OD KM 0+608 DO KM 1+138,

DŁ. 0,530 KM"

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- ZAŁĄCZNIK ZP-21

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ W POWIECIE ŁOSICKIM NR 2002W ZAKRZE - DZIĘCIOŁY NA ODCINKU ZAKRZE - NOWOSIELEC"

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ W POWIECIE ŁOSICKIM NR 2002W ZAKRZE - DZIĘCIOŁY NA ODCINKU ZAKRZE - NOWOSIELEC"

 

- ZAŁĄCZNIK ZP-21 - Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR 2. LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA ODCINKU OD KM 2+600 DO KM 3+300."


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2025W ZAKRZE - BIERNATY ŚREDNIE- DO DROGI NR 698 OD KM 1+776 DO KM 2+476"

 

Z powodów technicznych na łączu internetowym powyższe ogłoszenie zamieszczone zostało na stronie internetowej www.powiat.losice.pl - przetargi.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

" PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2019W STARA KORNICA – GRANICA WOJEWÓDZTWA – (LEŚNA PODLASKA) NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 3+830, DŁ. 3,830" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1. "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013.


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: PRZEBUDOWA DROGI NR 2028W ŁOSICE - RUDNIK - HADYNÓW OD KM 0+0,15 DO KM 5+915, DŁ. 5,900 KM " PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1. "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013.


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWA DROGI NR 2028W ŁOSICE - RUDNIK - HADYNÓW OD KM 0+0,15 DO KM 5+915, DŁ. 5,900 KM" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1. "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013.

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2019W STARA KORNICA - GRANICA WOJEWÓDZTWA - (LEŚNA PODLASKA) NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 3+830, DŁUGOŚĆ 3,830"PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1. "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013.

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR 2 NA ODCINKU OD KM 1+700 DO KM 5+960"

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

" PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2019W STARA KORNICA – GRANICA WOJEWÓDZTWA – (LEŚNA PODLASKA) NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 3+830, DŁ. 3,830”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Priorytetu III "Regionalny system transportowy"
Działania 3.1 "Infrastruktura drogowa"Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

- ZAŁĄCZNIK ZP-12 - Zbiorcze zestawienie ofert

- ZAŁĄCZNIK ZP-21 - Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

" PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: „PRZEBUDOWA DROGI NR 2028W ŁOSICE – RUDNIK – HADYNÓW OD KM 0+0,15 DO KM 5+915, DŁ. 5,900 KM”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III "Regionalny system transportowy"
Działania 3.1 "Infrastruktura drogowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

- ZAŁĄCZNIK ZP-12 - Zbiorcze zestawienie ofert

- ZAŁĄCZNIK ZP-21 - Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

Dostawa emulsji asfaltowej K1-65 kationowej, szybkorozpadowej, zwykłej w ilości 80 Mg do Zarządy Dróg Powiatowych w Łosicach do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni na drogach Powiatu Łosickiego w 2010r.

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWA DROGI NR 2028W ŁOSICE - RUDNIK - HADYNÓW OD KM 0+0,15 DO KM 5+915, DŁ. 5,900 KM" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1. "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

- ZAŁĄCZNIK ZP-12 - Zbiorcze zestawienie ofert

- ZAŁĄCZNIK ZP-21 - Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2019W STARA KORNICA - GRANICA WOJEWÓDZTWA - (LEŚNA PODLASKA) NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 3+830, DŁUGOŚĆ 3,830"PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1. "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

- ZAŁĄCZNIK ZP-12 - Zbiorcze zestawienie ofert

- ZAŁĄCZNIK ZP-21 - Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR 2 NA ODCINKU OD KM 1+700 DO KM 5+960"

- ZAŁĄCZNIK ZP-12 - Zbiorcze zestawienie ofert

- ZAŁĄCZNIK ZP-21 - Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa emulsji asfaltowej K1-65 kationowej, szybkorozpadowej, zwykłej w ilości 80 Mg do Zarządy Dróg Powiatowych w Łosicach do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni na drogach Powiatu Łosickiego w 2010r.

- ZAŁĄCZNIK ZP-12 - Zbiorcze zestawienie ofert

- ZAŁĄCZNIK ZP-21 - Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

Dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opalowego  w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu dróg powiatowych w Łosicach


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043W Od drogi nr 19 - Platerów - Mężenin od km 0+005 do km 0+097


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2034W Łuzki - Huszlew - Dziadkowskie - granica województwa w miejscowości Huszlew  na odcinku od km 5+800 do km  6+562,10


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opalowego  w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu dróg powiatowych w Łosicach

 - ZAŁĄCZNIK ZP-12 - Zbiorcze zestawienie ofert

- ZAŁĄCZNIK ZP-21- Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

 

WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG W SEZONIE ZIMY 2009/2010 I 2010/2011 W ZAKRESIE ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI I ODŚNIEŻANIA DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO:

 

CZĘŚĆ 1 - ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ I ODŚNIEŻANIE PRZY UŻYCIU PŁUGO - PIASKARKI TYPU "ŚNIEŻKA" - PŁUG I PIASKARKA NA NOŚNIKU (NOŚNIK - WŁASNOŚĆ WYKONAWCY), ZAŁADUNEK WYKONAWCY, MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO - ILOŚĆ JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH 2SZT.

 

CZĘŚĆ 2 - ODŚNIEŻANIE DRÓG PRZY UŻYCIU NOŚNIKA PRZYSTOSOWANEGO DO OBSŁUGI PŁUGA OBUSTRONNEGO, ŚREDNIEGO (CZOŁOWEGO) - (NOŚNIK - WŁASNOŚĆ WYKONAWCY) - ILOŚĆ JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH 3SZT.

 

CZĘŚĆ 3 - ODŚNIEŻANIE DRÓG PRZY UŻYCIU RÓWNIARKI (WŁASNOŚĆ WYKONAWCY) - ILOŚĆ JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH 2SZT.

 

CZĘŚĆ 4 - ZWALCZANIE ZIMOWEJ ŚLISKOŚCI PRZY UŻYCIU CIĄGNIKA Z ROZSYPYWACZEM (NOŚNIK - WŁASNOŚĆ WYKONAWCY), Z OBSŁUGĄ I ZAŁADUNKIEM WYKONAWCY, MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO NA DROGACH POWIATOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA I GMINY ŁOSICE - ILOŚĆ JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH 1SZT.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA

I WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE - WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG W SEZONIE ZIMY 2009/2010 I 2010/2011 W ZAKRESIE ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI I ODŚNIEŻANIA DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO:

 

CZĘŚĆ 1 - ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ I ODŚNIEŻANIE PRZY UŻYCIU PŁUGO - PIASKARKI TYPU "ŚNIEŻKA" - PŁUG I PIASKARKA NA NOŚNIKU (NOŚNIK - WŁASNOŚĆ WYKONAWCY), ZAŁADUNEK WYKONAWCY, MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO - ILOŚĆ JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH 2SZT.

      ZAŁĄCZNIKI:

                    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                    ZP-21 - STRESZCZENIE I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

CZĘŚĆ 2 - ODŚNIEŻANIE DRÓG PRZY UŻYCIU NOŚNIKA PRZYSTOSOWANEGO DO OBSŁUGI PŁUGA OBUSTRONNEGO, ŚREDNIEGO (CZOŁOWEGO) - (NOŚNIK - WŁASNOŚĆ WYKONAWCY) - ILOŚĆ JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH 3SZT.

      ZAŁĄCZNIKI:

                    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                    ZP-21 - STRESZCZENIE I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

CZĘŚĆ 3 - ODŚNIEŻANIE DRÓG PRZY UŻYCIU RÓWNIARKI (WŁASNOŚĆ WYKONAWCY) - ILOŚĆ JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH 2SZT.

      ZAŁĄCZNIKI:

                    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                    ZP-21 - STRESZCZENIE I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

CZĘŚĆ 4 - ZWALCZANIE ZIMOWEJ ŚLISKOŚCI PRZY UŻYCIU CIĄGNIKA Z ROZSYPYWACZEM (NOŚNIK - WŁASNOŚĆ WYKONAWCY), Z OBSŁUGĄ I ZAŁADUNKIEM WYKONAWCY, MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO NA DROGACH POWIATOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA I GMINY ŁOSICE - ILOŚĆ JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH 1SZT.

      ZAŁĄCZNIKI:

                    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                    ZP-21 - STRESZCZENIE I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

 

WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE NR I – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2034W Łuzki – Huszlew – Dziadkowskie -granica województwa w miejscowości Huszlew na odcinku od km 5+800 do km 6+562,10”

ZADANIE NR II – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2060W ul. 1 Maja w Łosicach od km 0+018 do km 0+566”.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

 

WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2043W OD DROGI NR 19 – PLATERÓW- MĘŻENIN OD KM 0+144 DO KM 2+900”


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:

 

"WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2058W - ULICA STASZICA W ŁOSICACH NA ODC. OD KM 0+121,80 DO KM 271,30".


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA I WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE - WYKONANIE "PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2043W OD DROGI NR 19 - PLATERÓW - MĘŻENIN OD KM 0+144 DO KM 2+900".

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

ZP-21 - STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA I WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE - WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE NR I - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2034W ŁUZKI - HUSZLEW - DZIADKOWSKIE - GRANICA WOJEWÓDZTWA W MIEJSCOWOŚCI HUSZLEW NA ODCINKU OD KM 5+800 DO KM 6+562,10"

ZAŁĄCZNIK ZP-21 - STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

 

ZADANIE NR II - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2060W UL. 1 MAJA W ŁOSICACH OD KM 0+018 DO KM 0+566"

ZAŁĄCZNIK ZP-21 - STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA I WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE - DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE "PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2058W - ULICA STASZICA W ŁOSICACH NA ODC. OD KM 0+121,80 DO KM 271,30".

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

ZP-21 - STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

 

WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE NR I – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2017W Bonin – Kazimierzów od km 1+697 do km 2+731, odcinek dł. 1,034 km”,
ZADANIE NR II - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2016W Nowe Szpaki – Walim na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 2012W Chybów – Walim – Kornica w m. Walim w kierunku Nowych Szpak od km 2+808 do km 3+258”


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA I WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE - WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE NR I - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2017W BONIN - KAZIMIERZÓW OD KM 1+697 DO KM 2+731, ODCINEK DŁ. 1,034 KM".

ZAŁĄCZNIK ZP-21 - STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

 

ZADANIE NR II - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2016W NOWE SZPAKI - WALIM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ NR 2012W CHYBÓW - WALIM - KORNICA W M. WALIM W KIERUNKU NOWYCH SZPAK OD KM 2+808 DO KM 3+258".

ZAŁĄCZNIK ZP-21 - STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA, WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA "PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2058W - ULICA ST. STASZICA W ŁOSICACH NA ODC. OD KM 0+121,80 DO KM 0+271,30".

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

ZP-21 - STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

ZP-18 - LISTA WYKONAWCÓW WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA

ZP-19 - OFERTY ODRZUCONE

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:
ZADANIE Nr I – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2038W Nieznanki – Dziadkowskie na odcinku od km 0+608 do km 1+108, dł. 0,500 km”,
ZADANIE Nr II - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048W Niemojki – Patków – Zaborze długości 1,255 km w trzech odcinkach”
ZADANIE NR III –„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003W Patków- Dzięcioły na odcinku od km 0+000 do km 0+438”.
 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:

WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

ZADANIE Nr I - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2038W Nieznanki – Dziadkowskie na odcinku od km 0+608 do km 1+108, dł. 0,500 km”

ZAŁĄCZNIK ZP-21

ZADANIE Nr II - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048W Niemojki – Patków – Zaborze długości 1,255 km w trzech odcinkach”

ZAŁĄCZNIK ZP-21

ZADANIE Nr III - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003W Patków – Dzięcioły na odcinku od km 0+000 do km 0+438”

ZAŁĄCZNIK ZP-21
 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

WYKONANIE BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE NR I - "Budowa drogi powiatowej Nr 2031W Korczówka - Korczówka Kolonia - Mszanna od km 1+000 do km 1+616,90, odc. dł. 0,6169 km "

ZADANIE NR II - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2022W Stara Kornica - Kiełbaski od km 0+000 do km 1+000, odcinek. dł. 1,000 km"


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: WYKONANIE BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE NR I- "Budowa drogi powiatowej Nr 2031W Korczówka - Korczówka Kolonia - Mszanna od km 1+000 do km 1+616,90, odcinek dł. 0,6169 km"

ZADANIE NR II - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2022W Stara Kornica - Kiełbaski od km 0+000 do km 1+000, odcinek dł. 1,000 km"

 

ZAŁĄCZNIKI:

- ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - ZADANIE NR I

- ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - ZADANIE NR II


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: "PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH: NR 2005W KISIELEW - LIPNO OD KM 0+000 DO KM 3+786,40 i NR 2006W CHLEBCZYN - KLIMCZYCE OD KM 0+012,5 DO KM 2+664"
 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: "Dostawa emulsji asfaltowej K1-65 kationowej, szybkorozpadowej, zwykłej w ilości 80 Mg do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni na drogach powiatowych Powiatu Łosickiego w 2009r.

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: "Przebudowa dróg powiatowych: Nr 2005W Kisielew - Lipno od km 0+000 do km 3+786,40 i Nr 2006W Chlebczyn - Klimczyce od km 0+012,5 do km 2+664"

Załączniki:

- ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: Dostawa emulsji asfaltowej K1-65 kationowej, szybkorozpadowej, zwykłej w ilości 80 Mg do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni na drogach powiatowych Powiatu Łosickiego w 2009 r.

-Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA "Dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego, w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach"


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA "Dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego, w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach"

Załączniki:

ZP-18 Lista wykonawców wykluczonych

ZP-19 Oferty odrzucone


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA "Dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego, w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach"


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2019W Stara Kornica – granica województwa – (Leśna Podlaska) od km 2+880 do km 3+830, na odcinku długości 0,950 km”


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2019W Stara Kornica – granica województwa – (Leśna Podlaska) od km 2+880 do km 3+830, na odcinku długości 0,950 km”.

- Zbiorcze zestawienie ofert

- Oceny i porównanie złożonych ofert


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA „Budowy drogi powiatowej Nr 2031W Korczówka – Kolonia Korczówka - Mszanna od km 1+000 do km 1+616,90, odcinek dł. 0,6169 km w zakresie obejmującym wykonanie robót ziemnych oraz warstwy z kruszywa pod podbudowę”


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - „Budowy drogi powiatowej Nr 2031W Korczówka – Kolonia Korczówka - Mszanna od km 1+000 do km 1+616,90, odcinek dł. 0,6169 km w zakresie obejmującym wykonanie robót ziemnych oraz warstwy z kruszywa pod podbudowę”.  

- Zbiorcze zestawienie ofert

- Oceny i porównanie złożonych ofert

- Oferty odrzucone


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice – Hadynów – Krzesk – droga nr 2, obejmująca budowę chodnika w miejscowości Próchenki od km 12+430 do km 13+080”


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice – Hadynów – Krzesk – droga nr 2, obejmująca budowę chodnika w miejscowości Próchenki od km 12+430 do km 13+080”

- Zbiorcze zestawienie ofert

- Oceny i porównanie złożonych ofert


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże od km 17+945 do km 18+755, odcinek dł. 0,810 km”. - Przetarg II


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże od km 17+945 do km 18+755, odcinek dł. 0,810 km”. - Przetarg II

- Zbiorcze zestawienie ofert

- Oceny i porównanie złożonych ofert


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże od km 17+945 do km 18+755, odcinek dł. 0,810 km”.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze powiatowej w ciągu komunikacyjnym Nr 2002W Zakrze - Dzięcioły o pow. 1500 m2


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie wyrównania nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026W Woźniki - Czuchleby - Chotycze mieszanką mineralno-asfaltową na odcinku długości 0,131 km od km 2+500 do km 2+631


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Przebudowa drogi powiatowej Nr 2034W Łuzki - Huszlew - Dziadkowskie - granica województwa na odcinkach : od km 9+636 do km 9+845, dł. 0,209 km; od km 12+495 do km 12+700, dł. 0,205 km


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Przebudowa drogi powiatowej Nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary- Drażniew - Laskowice na odcinkach: od km 0+000 do km 0+255, dł. 0,255 km; od km 1+472 do km 1+660, dl. 0,188 km


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Przebudowa drogi powiatowej Nr 2030W Wyczółki - Bolesty - do drogi krajowej Nr 19 na odcinku od km 2+377 do km 2+739, odcinek dł. 0,362 km


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - NA WYKONANIE "PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY- Zadanie I. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2030W Wyczółki – Bolesty – do drogi krajowej nr 19 na odcinku od km 0+000 do km 2+377”

- Zbiorcze zestawienie ofert

-Oceny i porównania złożonych ofert

...................................................................................................................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY- Zadanie II. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 3663W Łysów – Hruszew- Tokary – Drażniew – Laskowice i Nr 2001W Puczyce – Rusków – Hruszew na odcinku od miejscowości Hruszew do miejscowości Rusków”.

- Zbiorcze zestawienie ofert

-Oceny i porównania złożonych ofert

....................................................................................................................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY- ZADANIE III. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2034W Łuzki – Huszlew – Dziadkowskie – granica województwa, stanowiącej dojazd do przedsięwzięcia o znaczeniu ponadlokalnym na odcinku od km 9+845 do km 12+495”.

- Zbiorcze zestawienie ofert

-Oceny i porównania złożonych ofert

...................................................................................................................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY- Zadanie IV. „Wykonanie wyrównania nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026W Woźniki – Czuchleby – Chotycze mieszanką mineralno- asfaltową na odcinku 0,37 km od km 2+130 do km 2+500 oraz powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni na odcinku długości 0,8 km od km 1+330 do km 2+130”

- Zbiorcze zestawienie ofert

-Oceny i porównania złożonych ofert

...................................................................................................................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY- Zadanie V. „Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drogach powiatowych:
 Nr 2017W Bonin – Kazimierzów na odcinku długości 18 km od km 6+227 do km 8+027 o powierzchni 9 900,00 m2,
 Nr 2013W Ostromęczyn – Stare Szpaki – Nowa Kornica na odcinku długości 2,2 km od km 7+450 do km 9+650 o powierzchni 13 200,00 m2,
 Nr 2002W Zakrze – Dzięcioły na odcinku długości 0,25 km od km 3+450 do km 3+700 powierzchni 1 250,00 m2”

- Zbiorcze zestawienie ofert

-Oceny i porównania złożonych ofert


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki – Stare Łepki - granica powiatu od km 0+000 do km 3+963”.

- Zbiorcze zestawienie ofert

- Streszczenie oceny i porównania złożonych oferty

- Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia

- Oferty odrzucone


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dokumentacja projektowa

Ogłoszenie o wyborze oferty na - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2043W od drogi nr 19 – Platerów - Mężenin od km 0+010 do km 2+871, Nr 2005W Kisielew – Lipno od km 0+000 do km 3+790
i Nr 2006W Chlebczyn – Mężenin od km 0+006 do km 2+634”.

- Zbiorcze zestawienie ofert

- Oceny i porównania złożonych ofert


Ogłoszenie o wyborze oferty - dostawa znaków drogowych

- Zbiorcze zestawienie ofert

- Oceny i porównania złożonych ofert

- Oferty odrzucone

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty wykonawcy - dostawa znaków drogowych


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawa emulsji

Ogłoszenie o wyborze oferty - dostawa emulsji asfaltowej K1-65

- Zbiorcze zestawienie ofert

- Oceny i porównania złożonych ofert


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dokumentacja projektowa


Ogłoszenie o wyborze oferty - Opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2028W Łosice- Rudnik – Hadynów od km 0+015 do km 5+915 i Nr 2050W Łosice- Hadynów – Próchenki – Krzesk – droga nr 2 od km 1+700 do km 5+940”

- Zbiorcze zestawienie ofert

- Oceny i porównania złożonych ofert


Ogłoszenie o wyborze oferty - paliwa napędowe, oleje i smary na rok 2008


Ogłoszenie o unieważnieniu części postępowania CZĘŚĆ III


Ogłoszenie o wyborze oferty pługi 2007


Ogłoszenie o wyborze oferty - piaskarki