www.zdp.losice.pl                         

      

           Adres:    08-200 Łosice

                     ul. Wiejska 3

                     woj. mazowieckie

                                        Tel. (0-83) 359-02-32

                                        Fax. (0-83) 359-02-88

                                   

 

        Powiatowe Centrum

        Zarządzania Kryzysowego

 

        Pan Roman Kasprowicz

        tel.: 535 569 555

 

 

                        

   REGON: 030238920                                       e-mail: zdp@zdp.losice.pl     

 

          NIP: 496-01-12-504

 

 

Nr konta do opłat za zajęcie pasa drogowego:

                                                                          

 

Bank Spółdzielczy w Łosicach

 

ul. Bialska 6

 

08-200 Łosice

 

 

24 8038 0007 0010 1185 2000 0130

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                  PRZETARGI

     

                      OGŁOSZENIA               WYNIKI             

Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach,  jest jednostką organizacyjną powiatu, utworzoną Uchwałą Nr IV/11/99 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 23 stycznia 1999r.

   Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką samorządową, utworzoną dla zarządzania drogami powiatowymi, której zadania w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg finansowane są przez Samorząd Powiatu.

   Na czele stoi Dyrektor, który kieruje i zarządza jednostką oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Zarządu Dróg Powiatowych.

   Nadzór nad działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach sprawuje Zarząd Powiatu Łosickiego.

   ZDP obejmuje swoim zakresem działania drogi powiatowe znajdujące się na terenie gmin: Huszlew, Kornica Stara, Łosice, Olszanka, Platerów, Sarnaki, wraz z drogami ( ulicami, które utraciły charakter dróg wojewódzkich ) na terenie miasta Łosice.