W skład Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach wchodzą następujące komórki organizacyjne :

 

ZDP w Łosicach wykonuje swoje zadania przy pomocy dwóch Baz Materiałowo-Sprzętowych w Łosicach i Sarnakach.

   

Do zakresu działania ZDP należy w szczególności: