ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ZAPYTANIA OFERTOWE

 

 


 

MECHANICZNE ODNOWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO CIENKOWARSTWOWEGO NA DROGACH POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) WZÓR UMOWY

3) WYKAZ DRÓG/ULIC - ZAŁĄCZNIK NR 4


 

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2043W NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓW DO SKRZYŻOWANIA Z DROGA POWIATOWĄ NR 2045W W MIEJSCOWOŚCI MĘŻENIN, O DŁUGOŚCI OKOŁO 4 KM"

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA  NR 1- OFERTA

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA  NR 2- UMOWA

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5

6)  WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG - ZAŁĄCZNIK NR 6

 


 

 

"ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ C65B3 PU/RC W ILOŚCI 80 TON DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

 


 

 

"DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W ILOŚCI 24,00 MG (W WORKACH 25 KG) DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH UL. WIEJSKA 3"

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 


 

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2048W NIEMOJKI- PATKÓW-ZABORZE W MSC. NIEMOJKI, PATKÓW NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 3+824, GMINA ŁOSICE”

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5

6)  WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG - ZAŁĄCZNIK NR 6

 

 

 

 


"ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  W ŁOSICACH W 2022R. "

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 


"DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W ILOŚCI 24,00 MG (W WORKACH 25 KG) DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH UL. WIEJSKA 3"

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

 


 

 

"ZAKUP I DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH GRYSÓW BAZALTOWYCH O BARWIE SZAREJ LUB CZARNEJ FRAKCJI 2/5 - 50 TON, 5/8- 200 TON, 8/11- 50 TON, O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 300 TON."

 

ZMIANA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

 

 

 


 

 

"POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 1 PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W ZAKRZU NA DRODZE NR 2002W"

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WYKAZ OSÓB- ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH- ZAŁĄCZNIK NR 5

6) DOKUMENTACJA TECHNICZNA-ZAŁĄCZNIK NR 6

                                - PROJEKT WYKONAWCZY

                                - SST

                                - PSOR                              

                                -  PRZEDMIAR


 

 

"DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W ILOŚCI 50,00 MG (+/- 2,00 MG) W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022"

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

 


 

WIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022- CIĄGNIKIEM ROLNICZYM (SZT. 3) Z PŁUGIEM CZOŁOWYM DWUSTRONNYM   ".

 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO

    3) SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4a - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ODŚNIEŻANIA

         ZAŁĄCZNIK NR 4b - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY

    6) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 6

 

 

 

 


 

WIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022- NOŚNIKIEM PIASKARKI  Z PŁUGIEM BOCZNYM  ".

 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO

    3) SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4a - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ODŚNIEŻANIA

         ZAŁĄCZNIK NR 4b - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY

    6) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 6

 

 


 

ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022- ŚWIADCZENIE USŁUG ŁADOWARKĄ O POJEMNOŚCI 4,5 M3 ".

 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO

    3) SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4a - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ODŚNIEŻANIA

         ZAŁĄCZNIK NR 4b - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY

    6) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 6

 

 

 


 

ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022- ŚWIADCZENIE USŁUG KOPARKO- ŁADOWARKI   LUB ŁADOWARKI O POJEMNOŚCI OD 1,0-2,0 M3 ".

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO

    3) SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4a - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ODŚNIEŻANIA

         ZAŁĄCZNIK NR 4b - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY

    6) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 6

 

 

 

 


 

ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022- CIĄGNIK ROLNICZY O MOCY SILNIKA MIN 120 KM WRAZ Z PŁUGIEM BOCZNYM (SZT. 2)  ORAZ NOŚNIK WRAZ Z PŁUGIEM BOCZNYM".

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO

    3) SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4a - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ODŚNIEŻANIA

         ZAŁĄCZNIK NR 4b - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY

    6) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 6

 

 


 

"DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W ILOŚCI 24,00 MG (W WORKACH 25 KG) DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH UL. WIEJSKA 3"

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

 


 

"DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W ILOŚCI 50,00 MG (+/- 2,00 MG) W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022"

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

 


 

Wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego części drogi powiatowej nr 2001W Puczyce – Rusków - Hruszew, na odcinku od km 0+000 do km 5+640, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.)

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU WYKONANIA  ZAMÓWIENIA -ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZMIANA ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE NA TEMAT WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYKONAWCY LUB KADRY KIEROWNICZEJ WYKONAWCY - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) MAPA Z PRZEBIEGIEM DROGI - ZAŁĄCZNIK NR 5.1

    MAPA Z PRZEBIEGIEM DROGI - ZAŁĄCZNIK NR 5.2

    MAPA Z PRZEBIEGIEM DROGI - ZAŁĄCZNIK NR 5.3

    MAPA Z PRZEBIEGIEM DROGI - ZAŁĄCZNIK NR 5.4

 

 


OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2036W ZIENIE- KOBYLANY W MSC. ZIENIE I BACHORZA NA ODCINKU OD KM 0+520 DO KM 2+207, O DŁUGOŚCI 1,687 KM - D R U G I E

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WYKAZ OSÓB  -  ZAŁĄCZNIK NR 5

6)  WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG - ZAŁĄCZNIK NR 6

 

 


OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2036W ZIENIE- KOBYLANY W MSC. ZIENIE I BACHORZA NA ODCINKU OD KM 0+520 DO KM 2+207, O DŁUGOŚCI 1,687 KM

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5)  WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5

6)  WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG - ZAŁĄCZNIK NR 6

 

 


BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK -DROGA NR 2 W MIEJSCOWOŚCI PRÓCHENKI

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTTY

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 2 OFERTA

 

 

 DRUK - OFERTA  ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZMIENIONY DO WYKORZYSTANIA

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SWZ

 

1)  PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 2 -ZMIENIONY

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WYKAZ OSÓB- ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) SST- ZAŁĄCZNIK NR 6

7) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH- ZAŁĄCZNIK NR 7

8) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

                                - PLAN ORIENTACYJNY

                                - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

                               -  PRZEKRÓJ \NORMALNY

 

 


 

MECHANICZNE ODNOWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO CIENKOWARSTWOWEGO NA DROGACH POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) WZÓR UMOWY

 


OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2037W HUSZLEW- MAKARÓWKA - WYGNANKI  W MSC.  HUSZLEW I MAKARÓWKA NA ODCINKU OD KM 0+070 DO KM 4+090, O DŁUGOŚCI 4,020 KM"- DRUGIE

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE - DRUGIE

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

4)  WYKAZ OSÓB -  ZAŁĄCZNIK NR 4

5)  WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG - ZAŁĄCZNIK NR 5

 

 

 


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2037W HUSZLEW- MAKARÓWKA - WYGNANKI  W MSC.  HUSZLEW I MAKARÓWKA NA ODCINKU OD KM 0+070 DO KM 4+090, O DŁUGOŚCI 4,020 KM"

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

4)  WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 4

5)  WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG - ZAŁĄCZNIK NR 5

 

 


USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW- PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR 2. ETAP I NA ODCINKU HADYNÓW -OLSZANKA OD KM 5+960 DO KM 8+143, ODCINEK O DŁ. 2,183 KM

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 3

4)  WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 4

5)  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE- ZAŁĄCZNIK NR 5


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.:  "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2047W WALIM - DUBICZE - WÓLKA NOSOWSKA - GR. WOJ. (NOSÓW) OD KM 2+300 DO KM 5+800 KM "

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG - ZAŁĄCZNIK NR 6

 

 

 


WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO - PRAWNEJ NIEZBĘDNEJ DO UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ POWIATOWĄ NR 2036W ZIENIE - KOBYLANY, POŁOŻONEGO NA TERENIE GMINY HUSZLEW, NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 2+207, W TRYBIE ARTYKUŁU 73  USTAWY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 1998R. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWY REFORMUJĄCE ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ (DZ. U. Z 1998R. NR 133, POZ. 872, Z PÓŹN. ZM.)

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE NA TEMAT WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYKONAWCY LUB KADRY KIEROWNICZEJ WYKONAWCY - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.:  "PRZEBUDOWA  (MODERNIZACJA) DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI - LITEWNIKI - HOŁOWCZYCE - ZABUŻE NA ODCINKU OD KM 18+755 DO KM 19+600, O DŁUGOŚCI 0,845 KM "

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG - ZAŁĄCZNIK NR 6

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) CIĄGU DROGOWEGO DLA DROGI POWIATOWEJ NR 2004W CZUCHÓW - PLATERÓW NA ODCINKU OD KM 2+316 DO KM 3+437, ODCINEK O DŁUGOŚCI 1,121 KM ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 2043W OD DROGI NR 19 - PLATERÓW -MĘŻENIN NA ODCINKU OD KM 2+900 DO KM 5+200, ODCINEK O DŁUGOŚCI 2,30 KM"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG - ZAŁĄCZNIK NR 6

 

 


 

"ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ C65B3 PU/RC W ILOŚCI 80 TON DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5

 

 


 

ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W 2021R.

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

"ZAKUP I DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH MIESZANKI DROGOWEJ - KRUSZYWO KWARCYTOWE

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

"ZAKUP I DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH GRYSÓW BAZALTOWYCH O BARWIE SZAREJ LUB CZARNEJ FRAKCJI: 2/4 lub 2/5 - 100 TON, 4/8 lub 5/8- 150 TON, 8/11 lub 8/12 - 100 TON, O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 350 TON"

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W ILOŚCI 24,00 MG (W WORKACH 25 KG) DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH UL. WIEJSKA 3

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFEETY

 

 

WYJAŚNIENIE ILOŚCI ZAMAWIANEJ DOSTAWY

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

Z

 

 

 


 

ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021".

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADAŃ I, II, III, IV

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE - DRUGIE ZAPYTANIE

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

                1a) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1a

                1b) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1b

                1c) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1c

                1d) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1d

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ ZADAŃ (CZĘŚCI)

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4a - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ODŚNIEŻANIA

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI

                5a) BAZA ŁOSICE

                5b) BAZA SARNAKI

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY

                6a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - POTENCJAŁ TECHNICZNY - WYKAZ NARZĘDZI

    8) ZAŁĄCZNIK NR 7 PRZYKŁADOWE ZOBOWIĄZANIE

 


 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2034W ŁUZKI - HUSZLEW -  DZIADKOWSKIE - GRANICA WOJEWÓDZTWA NA ODCINKU ZIENIE - HUSZLEW"

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG - ZAŁĄCZNIK NR 6

 

 


 

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021".

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADAŃ II, IV, VI, VII, VIII

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DLA ZADAŃ I, II, III, V

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

                1a) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1a

                1b) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1b

                1c) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1c

                1d) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1d

                1e) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1e

                1f) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1f

                1g) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1g

                1h) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1h

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ ZADAŃ (CZĘŚCI)

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4a - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ODŚNIEŻANIA

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI

                5a) BAZA ŁOSICE

                5b) BAZA SARNAKI

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY

                6a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - POTENCJAŁ TECHNICZNY - WYKAZ NARZĘDZI

 

 


 

USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ NAD PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GRANICA WOJEWÓDZTWA -(ŁUBY) - GRANICA WOJEWÓDZTWA (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW NA ODCINKU KRZYWOŚNITY - LIWKI SZLACHECKIE

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 4

5)  WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU W/W ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 5

 


 

WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO - PRAWNEJ NIEZBĘDNEJ DO UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO CZĘŚCI DROGI POWIATOWEJ NR 2001W PUCZYCE - RUSKÓW - HRUSZEW, NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 2+780 ORAZ OD KM 4+272 DO KM 5+640, W TRYBIE USTAWY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 1998R. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWY REFORMUJĄCE ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ (DZ. U. Z 1998R. NR 133, POZ. 872, Z PÓŹN. ZM.)

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE NA TEMAT WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYKONAWCY LUB KADRY KIEROWNICZEJ WYKONAWCY - ZAŁĄCZNIK NR 4

5)  WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) MAPA Z PRZEBIEGIEM DROGI - ZAŁĄCZNIK NR 6.1

7) MAPA Z PRZEBIEGIEM DROGI - ZAŁĄCZNIK NR 6.2

8) MAPA Z PRZEBIEGIEM DROGI - ZAŁĄCZNIK NR 6.3

 


 

MECHANICZNE ODNOWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO CIENKOWARSTWOWEGO NA DROGACH POWIATOWYCH W 2020 R. UTRZYMYWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

REMONT MOSTU NA RZECE KAŁUŻA W KM 3+345 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2026WWOŹNIKI - CZUCHLEBY - CHOTYCZE W MSC. MESZKI

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

        a) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 2.1

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5)  WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - ZAŁĄCZNIK NR 6

 

 


 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

"ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ C65B3 PU/RC W ILOŚCI 65 TON DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPYTANIA - ODPOWIEDZI

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5

 

 

 


 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W 2020R.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

 

 


 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ZAMIATARKI CIĄGNIKOWEJ"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 3


 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"ZAKUP I DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH GRYSÓW BAZALTOWYCH O BARWIE SZAREJ LUB CZARNEJ FRAKCJI: 2/5 - 50 TON, 4/8 - 50 TON, 8/12 - 25 TON, O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 125 TON"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2003W PATKÓW - DZIĘCIOŁY W MIEJSCOWOŚCI PATKÓW NA ODCINKU OD ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO PKP W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI", O DŁ. 0,190 KM

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

        a) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 2.1

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ UPRAWNIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 6

7) SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - ZAŁĄCZNIK NR 7

 


 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2003W PATKÓW - DZIĘCIOŁY W MIEJSCOWOŚCI PATKÓW NA ODCINKU OD ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO PKP W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI", O DŁ. 0,190 KM

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

        a) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 2.1

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ UPRAWNIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 6

7) SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - ZAŁĄCZNIK NR 7

8) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W ILOŚCI 150,00 MG (+/- 2,00 MG) W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"DOSTAWA PIASKU FRAKCJI 0,1 - 2,0 MM W ILOŚCI 450 MG (+/- 5,0 MG) DO SPORZĄDZENIA MIESZANEK PIASKOWO - SOLNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH DO BAZ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020".

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

                1a) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1a

                1b) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1b

                1c) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1c

                1d) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1d

                1e) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1e

                1f) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1f

                1g) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1g

                1h) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1h

                1i) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1i

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ ZADAŃ (CZĘŚCI)

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4a - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ODŚNIEŻANIA

    5) ZAŁĄCZNIK NR 4b - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI

                5a) BAZA ŁOSICE

                5b) BAZA SARNAKI

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY

                6a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - POTENCJAŁ TECHNICZNY - WYKAZ NARZĘDZI

 


 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

"KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW W PASACH DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZAŁĄCZNIK NR 6

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH Z POZOSTAŁOŚCI PO ZIMOWYM UTRZYMANIU O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 10,272 KM"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WYKAZ SPRZĘTU - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 6

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"ZAKUP I DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH GRYSÓW BAZALTOWYCH O BARWIE SZAREJ LUB CZARNEJ FRAKCJI: 2/5 - 275 TON, 8/12 - 100 TON, O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 375 TON"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ C65B3 PU/RC W ILOŚCI 90 TON DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAKUP I DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH  GRYSÓW BAZALTOWYCH O BARWIE SZAREJ LUB CZARNEJ FRAKCJI 5/8 W ILOŚCI 175 TON

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY- ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1)  FORMULARZ OFERTOWY - OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

 

 


 

 

ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W 2019 R.

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

RECYKLING MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH - KRUSZENIE GRUZU BETONOWEGO WRAZ Z ZAŁADUNKIEM MATERIAŁU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIA BAZY MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWEJ W ŁOSICACH” - POSTĘPOWANIE DRUGIE
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 2

3) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 3

 


 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

RECYKLING MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH - KRUSZENIE GRUZU BETONOWEGO WRAZ Z ZAŁADUNKIEM MATERIAŁU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIA BAZY MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWEJ W ŁOSICACH”
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 2

3) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 3

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W ILOŚCI 20,00 MG (W WORKACH 25 KG) DO BAZY MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWEJ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH UL. WIEJSKA 3

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 2

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"DOSTAWA PIASKU FRAKCJI 0,1 - 2,0 MM W ILOŚCI 525 MG (+/- 5,0 MG) DO SPORZĄDZENIA MIESZANEK PIASKOWO - SOLNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH DO BAZ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W ILOŚCI 175,00 MG (+/- 2,00 MG) W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR 2 NA ODCINKU HADYNÓW - PRÓCHENKI - Z WYŁĄCZENIEM CENTRUM OLSZANKI"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW W PASACH DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZAŁĄCZNIK NR 6

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ULIC POWIATOWYCH O PRZEKROJU ULICZNYM I PÓŁ ULICZNYM W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ŁOSICE"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) WYKAZ SPRZĘTU - ZAŁĄCZNIK NR 6

7) DOŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 7

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH Z POZOSTAŁOŚCI PO ZIMOWYM UTRZYMANIU O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 8,914 KM"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) WYKAZ SPRZĘTU - ZAŁĄCZNIK NR 6

7) DOŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 7

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W ILOŚCI 20,00 MG (W WORKACH 25 KG) DO BAZ MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH UL. WIEJSKA 3.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 2

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"DOSTAWA KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI 100 TON DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"ZAKUP I DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH GRYSÓW BAZALTOWYCH O BARWIE SZAREJ LUB CZARNEJ FRAKCJI: 2/5 - 300 TON, 5/8 - 150 TON, 8/12 - 75 TON, O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 525 TON"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

"ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W 2018 R."

 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE


ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 


 

"DOSTAWA TABLIC I ZNAKÓW DROGOWYCH KOMPLETNYCH (Z OBEJMAMI) DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH "

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZESTAWIENIE TABLIC I ZNAKÓW W RAMACH DOSTAWY OZNAKOWANIA W ROKU 2017 - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) FORMULARZ OFERTY - ZAŁĄCZNIK NR 2

                2.1. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

3) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W ILOŚCI 20,00 MG (W WORKACH 25 KG) DO BAZY MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH, UL. WIEJSKA 3.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 2

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

"RECYKLING MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH - KRUSZENIE GRUZU BETONOWEGO WRAZ Z ZAŁADUNKIEM MATERIAŁU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE BAZY MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWEJ W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

"DOSTAWA PIASKU FRAKCJI 0,1 - 2,0 MM W ILOŚCI 500 MG (+/- 5,0 MG) DO SPORZĄDZENIA MIESZANEK PIASKOWO - SOLNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH DO BAZ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

"DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W ILOŚCI 150,00 MG (+/- 2,00 MG) W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

"ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO CIENKOWARSTWOWEGO NA DROGACH POWIATOWYCH"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

"KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW W PASACH DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZAŁĄCZNIK NR 6

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

"PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU DZIAŁAJĄCEGO W IMIENIU INWESTORA 4 PROJEKTY" - ZAPYTANIE OFERTOWE DRUGIE

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2. WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

        2.1. WZÓR UMOWY - PROJEKT 1 I 2

        2.2. WZÓR UMOWY - PROJEKT 3 I 4

3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5. WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5

6. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - ZAŁĄCZNIK NR 6

 


 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

"PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU DZIAŁAJĄCEGO W IMIENIU INWESTORA 4 PROJEKTY"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2. WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

        2.1. WZÓR UMOWY - PROJEKT 1 I 2

        2.2. WZÓR UMOWY - PROJEKT 3 I 4

3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5. WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5

6. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - ZAŁĄCZNIK NR 6

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W ILOŚCI 50,00 MG (+/- 1,00 MG) W SEZONIE ZIMOWYM"

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"DOSTAWA KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI SZACUNKOWEJ 70 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 


 

"DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W ILOŚCI 50,00 MG (+/- 1,00 MG) W SEZONIE ZIMOWYM"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

 

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"ZAKUP I DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH KRUSZYWA ŁAMANEGO ZE SKAŁ GRANITO - DIORYTOWYCH  -  GRYS FRAKCJI: 2/4 LUB 2/5 - 200 TON, 4/8 LUB 5/8 - 225 TON, 8/11 LUB 8/12 - 25 TON, O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 450 TON."

 


 

"DOSTAWA KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI SZACUNKOWEJ 70 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5

 


 

"ZAKUP I DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH KRUSZYWA ŁAMANEGO ZE SKAŁ GRANITO - DIORYTOWYCH  -  GRYS FRAKCJI: 2/4 LUB 2/5 - 200 TON, 4/8 LUB 5/8 - 225 TON, 8/11 LUB 8/12 - 25 TON, O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 450 TON."

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W 2017 R."

 


 

"ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W 2017 R."

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE


ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W ILOŚCI 150,00 MG (+/- 2,00 MG) W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017"

 


 

"DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W ILOŚCI 150,00 MG (+/- 2,00 MG) W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 3663W ŁYSÓW - HRUSZEW - TOKARY - DRAŻNIEW - LASKOWICE NA ODCINKU HRUSZEW - GRANICA POWIATU"

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

DOSTAWĘ MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W ILOŚCI 24,00 MG (W WORKACH 25 KG) DO BAZ MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH - W ŁOSICACH W ILOŚCI 12,00 MG, W SARNAKACH 12,00 MG I ROZŁADUNKIEM.

 


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) SIWZ

2) PRZEDMIAR ROBÓT -ZAŁĄCZNIK NR 1

3) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 2

4) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2.1.

5) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 3

6) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

6) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5

7) OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH- ZAŁĄCZNIK NR 6

8) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 7

9) SST-ZAŁĄCZNIK NR 8


 

DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W ILOŚCI 24,00 MG (W WORKACH 25 KG) DO BAZ MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH - W ŁOSICACH W ILOŚCI 12,00 MG, W SARNAKACH 12,00 MG I ROZŁADUNKIEM.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 2

 


 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

ZAKUP MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W ILOŚCI 24,00 MG (W WORKACH 25 KG) WRAZ Z DOSTAWĄ DO BAZ MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH - W ŁOSICACH W ILOŚCI 12,00 MG, W SARNAKACH 12,00 MG I ROZŁADUNKIEM.

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2040W CHOTYCZE - JEZIORY - ZIENIE NA ODC. OD KM 6+980 DO KM 7+210"

 


 

ZAKUP MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W ILOŚCI 24,00 MG (W WORKACH 25 KG) WRAZ Z DOSTAWĄ DO BAZ MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH - W ŁOSICACH W ILOŚCI 12,00 MG, W SARNAKACH 12,00 MG I ROZŁADUNKIEM.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 2

 


 

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2040W CHOTYCZE - JEZIORY - ZIENIE NA ODC. OD KM 6+980 DO KM 7+210"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

    1.1. KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 5

 

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2057W ULICA MAJORA ZENONA I NR 2056W ULICA 11-GO LISTOPADA W ŁOSICACH WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ULICY 11-GO LISTOPADA"

 


 

"PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2057W ULICA MAJORA ZENONA I NR 2056W ULICA 11-GO LISTOPADA W ŁOSICACH WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ULICY 11-GO LISTOPADA"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 5

 

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"DOSTAWĘ UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWO - OSOBOWEGO DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"DOSTAWĘ TABLIC I ZNAKÓW DROGOWYCH KOMPLETNYCH (Z OBEJMAMI) DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH "

 


 

"DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWO - OSOBOWEGO DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

 


 

"DOSTAWA TABLIC I ZNAKÓW DROGOWYCH KOMPLETNYCH (Z OBEJMAMI) DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH "

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZESTAWIENIE TABLIC I ZNAKÓW W RAMACH DOSTAWY OZNAKOWANIA W ROKU 2016 - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) FORMULARZ OFERTY - ZAŁĄCZNIK NR 2

                2.1. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

3) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

"DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWO - OSOBOWEGO DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"ODNOWĘ OZNAKOWANIA POZIOMEGO CIENKOWARSTWOWEGO NA DROGACH POWIATOWYCH"

 


 

"DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWO - OSOBOWEGO DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW W PASACH DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 


 

"ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO CIENKOWARSTWOWEGO NA DROGACH POWIATOWYCH"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 2

 


 

"KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW W PASACH DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZAŁĄCZNIK NR 5

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

" UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ULIC POWIATOWYCH O PRZEKROJU ULICZNYM I PÓŁ ULICZNYM W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ŁOSICE"

 


 

"UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ULIC POWIATOWYCH O PRZEKROJU ULICZNYM I PÓŁ ULICZNYM W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ŁOSICE"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – ZAPYTANIE OFERTOWE

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – ZAŁĄCZNIK NR 4

 

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH Z POZOSTAŁOŚCI PO ZIMOWYM UTRZYMANIU O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 10,425 KM.

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"REMONT PRZEPUSTU NA RZECE TOCZNA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2032W OLSZANKA - KORCZÓWKA - GRANICA WOJEWÓDZTWA (KRZEWICA) W MIEJSCOWOŚCI KORCZÓWKA"

 


 

OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH Z POZOSTAŁOŚCI PO ZIMOWYM UTRZYMANIU O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 10,425 KM.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – ZAPYTANIE CENOWEZAŁĄCZNIKI:

1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2

2) OŚWIADCZENIE – ZAŁĄCZNIK NR 3

3) WZÓR UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

"REMONT PRZEPUSTU NA RZECE TOCZNA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2032W OLSZANKA - KORCZÓWKA - GRANICA WOJEWÓDZTWA (KRZEWICA) W MIEJSCOWOŚCI KORCZÓWKA"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

    1.1 KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"ZAKUP I DOSTAWĘ DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH KRUSZYWA ŁAMANEGO ZE SKAŁ GRANITO - DIORYTOWYCH  -  GRYS FRAKCJI: 2/4 LUB 2/5 - 225 TON, 4/8 LUB 5/8 - 225 TON O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 450 TON."


 

"ZAKUP I DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH KRUSZYWA ŁAMANEGO ZE SKAŁ GRANITO - DIORYTOWYCH  -  GRYS FRAKCJI: 2/4 LUB 2/5 - 225 TON, 4/8 LUB 5/8 - 225 TON O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 450 TON."

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

 


 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA:

"ZAKUP I DOSTAWĘ DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH KRUSZYWA ŁAMANEGO ZE SKAŁ GRANITO - DIORYTOWYCH  -  GRYS FRAKCJI: 2/4 LUB 2/5 - 200 TON, 4/8 LUB 5/8 - 200 TON O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 400 TON."

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"DOSTAWĘ KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI SZACUNKOWEJ 70 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW NA ODCINKU ZAKRZE - NIEMOJKI"

 


 

"ZAKUP I DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH KRUSZYWA ŁAMANEGO ZE SKAŁ GRANITO - DIORYTOWYCH  -  GRYS FRAKCJI: 2/4 LUB 2/5 - 200 TON, 4/8 LUB 5/8 - 200 TON O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 400 TON."

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

 


 

"DOSTAWA KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI SZACUNKOWEJ 70 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5

 


 

"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW NA ODCINKU ZAKRZE - NIEMOJKI"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:D

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

 

"ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W 2016 R."

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

 

ZAKUP MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W ILOŚCI 24,00 MG (W WORKACH 25 KG) WRAZ Z DOSTAWĄ DO BAZ MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH - W ŁOSICACH W ILOŚCI 12,00 MG, W SARNAKACH 12,00 MG I ROZŁADUNKIEM.

 


 

"ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W 2016 R."

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE


ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 


 

ZAKUP MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W ILOŚCI 24,00 MG (W WORKACH 25 KG) WRAZ Z DOSTAWĄ DO BAZ MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH - W ŁOSICACH W ILOŚCI 12,00 MG, W SARNAKACH 12,00 MG I ROZŁADUNKIEM.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W ILOŚCI 200,00 MG (+/- 3,00 MG) W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016"

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"DOSTAWĘ TABLIC I ZNAKÓW DROGOWYCH KOMPLETNYCH (Z OBEJMAMI) DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH "

 


 

"DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W ILOŚCI 200,00 MG (+/- 3,00 MG) W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

"DOSTAWA TABLIC I ZNAKÓW DROGOWYCH KOMPLETNYCH (Z OBEJMAMI) DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH "

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZESTAWIENIE TABLIC I ZNAKÓW W RAMACH DOSTAWY OZNAKOWANIA W ROKU 2015 - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) FORMULARZ OFERTY - ZAŁĄCZNIK NR 2

                2.1. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

3) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW NA ODCINKU OD KM 1+700 DO KM 2+700"

 


 

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW NA ODCINKU OD KM 1+700 DO KM 2+700"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

KOSZTORYS OFERTOWY

 

1) PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 6

7) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 7

8) SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 8

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GRANICA WOJEWÓDZTWA - (ŁUBY) - GRANICA WOJEWÓDZTWA (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW NA ODCINKU KRZYWOŚNITY - LIWKI SZLACHECKIE"

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW W PASACH DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 


 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GRANICA WOJEWÓDZTWA - (ŁUBY) - GRANICA WOJEWÓDZTWA (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW NA ODCINKU KRZYWOŚNITY - LIWKI SZLACHWCKIE"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

"KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW W PASACH DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZAŁĄCZNIK NR 5

 


 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

"KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW W PASACH DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 


 

"KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW W PASACH DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

 

ZŁOŻENIE OFERT DODATKOWYCH

 

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1.1

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZAŁĄCZNIK NR 5

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI - LITEWNIKI - HOŁOWCZYCE - ZABUŻE NA ODCINKU PUCZYCE - GÓRKI - HRUSZNIEW KOLONIA"

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"REMONT NAWIERZCHNI PRZY UŻYCIU KOMBAJNU POLEGAJĄCY NA WYKONANIU REGENERACJI I PODWÓJNEGO POWIERZCHNIOWEGO UTRWALANIA NA DROGACH POWIATOWYCH"

 


 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI - LITEWNIKI - HOŁOWCZYCE - ZABUŻE NA ODCINKU PUCZYCE - GÓRKI - HRUSZNIEW KOLONIA"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

"REMONT NAWIERZCHNI PRZY UŻYCIU KOMBAJNU POLEGAJĄCY NA WYKONANIU REGENERACJI I PODWÓJNEGO POWIERZCHNIOWEGO UTRWALANIA NA DROGACH POWIATOWYCH"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 6

7) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 7

8) SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 8

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI ORAZ BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH PROJEKTU PN.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2059W UL. TARGOWA W ŁOSICACH"

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR 2 NA ODCINKU PRÓCHENKI - GR. POWIATU"

 


 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI ORAZ BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH PROJEKTU PN.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2059W UL. TARGOWA W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR 2 NA ODCINKU PRÓCHENKI - GR. POWIATU"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

 

"DOSTAWĘ TABLIC I ZNAKÓW DROGOWYCH KOMPLETNYCH (Z OBEJMAMI) DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH "

 


 

"DOSTAWA TABLIC I ZNAKÓW DROGOWYCH KOMPLETNYCH (Z OBEJMAMI) DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH "

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZESTAWIENIE TABLIC I ZNAKÓW W RAMACH DOSTAWY OZNAKOWANIA W ROKU 2015 - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) FORMULARZ OFERTY - ZAŁĄCZNIK NR 2

                2.1. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

3) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

 

"ZAKUP I DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH KRUSZYWA ŁAMANEGO ZE SKAŁ GRANITO - DIORYTOWYCH  -  GRYS FRAKCJI: 2/4 LUB 2/5 - 200 TON, 4/8 LUB 5/8 - 225 TON, 8/11 LUB 8/12 - 25 TON O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 450 TON."

 


 

"ZAKUP I DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH KRUSZYWA ŁAMANEGO ZE SKAŁ GRANITO - DIORYTOWYCH  -  GRYS FRAKCJI: 2/4 LUB 2/5 - 200 TON, 4/8 LUB 5/8 - 225 TON, 8/11 LUB 8/12 - 25 TON O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 450 TON."

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

 


 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA !!!

 

 

 

"ZAKUP I DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH GRYSÓW BAZALTOWYCH FRAKCJI: 2/4 LUB 2/5 - 200 TON, 4/8 LUB 5/8 - 225 TON, 8/11 LUB 8/12 - 25 TON O BARWIE SZAREJ LUB CZARNEJ O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 450 TON."

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GRANICA WOJEWÓDZTWA - (ŁUBY) - GRANICA WOJEWÓDZTWA (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW NA ODCINKU MOSTÓW - KRZYWOŚNITY"

 


 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GRANICA WOJEWÓDZTWA - (ŁUBY) - GRANICA WOJEWÓDZTWA (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW NA ODCINKU MOSTÓW - KRZYWOŚNITY"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA !!!

 

 

 

"ZAKUP I DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH GRYSÓW BAZALTOWYCH FRAKCJI: 2/4 LUB 2/5 - 200 TON, 4/8 LUB 5/8 - 225 TON, 8/11 LUB 8/12 - 25 TON O BARWIE SZAREJ LUB CZARNEJ O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 450 TON."

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

 

"DOSTAWĘ KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI SZACUNKOWEJ 70 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 


 

"DOSTAWA KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI SZACUNKOWEJ 70 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W WORKACH 25 KG W ILOŚCI 24,00 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

 

"ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W 2015 R."

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

 

"DOSTAWĘ PIASKU FRAKCJI 0,1 - 1,0 MM W ILOŚCI 375 MG (+/- 5,0 MG) DO SPORZĄDZENIA MIESZANEK PIASKOWO - SOLNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH DO BAZ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

 

"DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ DR DO BAZ MATERIAŁOWO - SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W ILOŚCI 125,00 MG (+/- 2,00 MG)"

 


 

DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W WORKACH 25 KG W ILOŚCI 24,00 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3

 


 

"DOSTAWA PIASKU FRAKCJI 0,1 - 1,0 MM W ILOŚCI 375 MG (+/- 5,0 MG) DO SPORZĄDZENIA MIESZANEK PIASKOWO - SOLNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH DO BAZ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3

 


 

"DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DR DO BAZ MATERIAŁOWO - SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W ILOŚCI 125,00 MG (+/- 2,00 MG)"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

"ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W 2015 R."

 

WYJAŚNIENIE

 

PISMO NR ZDP -1.342.2.19.DPiO.2014 z dnia 09.12.2014r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE


ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"DOSTAWĘ TABLIC I ZNAKÓW DROGOWYCH KOMPLETNYCH (Z OBEJMAMI) DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH "


"DOSTAWA TABLIC I ZNAKÓW DROGOWYCH KOMPLETNYCH (Z OBEJMAMI) DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH "

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZESTAWIENIE TABLIC I ZNAKÓW W RAMACH DOSTAWY OZNAKOWANIA W ROKU 2014 - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) FORMULARZ OFERTY - ZAŁĄCZNIK NR 2

                2.1. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

3) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 5

 


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"PRZEBUDOWĘ MOSTU W KM 5+863 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW W ZAKRESIE WYKONANIA STOŻKÓW MOSTOWYCH I SCHODÓW SKARPOWYCH"

 


"PRZEBUDOWA MOSTU W KM 5+863 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW W ZAKRESIE WYKONANIA STOŻKÓW MOSTOWYCH I SCHODÓW SKARPOWYCH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) OŚWIADCZENIE Z ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP - ZAŁĄCZNIK NR 6

7) PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 7

8) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 8

9) OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 9

 


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"ODNOWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH"

 


"ODNOWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE KOSZENIA TRAW I CHWASTÓW W PASACH DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 


"WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE KOSZENIA TRAW I CHWASTÓW W PASACH DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ULIC POWIATOWYCH O PRZEKROJU ULICZNYM I PÓŁ ULICZNYM W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ŁOSICE”WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH Z POZOSTAŁOŚCI PO ZIMOWYM UTRZYMANIU O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 12,625 KM
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ULIC POWIATOWYCH O PRZEKROJU ULICZNYM I PÓŁ ULICZNYM W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ŁOSICE”


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – ZAPYTANIE OFERTOWE


SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – ZAŁĄCZNIK NR 4
OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH Z POZOSTAŁOŚCI PO ZIMOWYM UTRZYMANIU O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 12,625 KM.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – ZAPYTANIE CENOWE


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE – ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE – ZAŁĄCZNIK NR 3WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:


ZAKUP I DOSTAWA DO BAZ MATERIAŁOWO – SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH KRUSZYWA ŁAMANEGO ZE SKAŁ GRANITO-DIORYTOWYCH – GRS FRAKCJI: 2/4 LUB 2/5 – 175 TON, 4/8 LUB 5/8 – 250 TON, 8/11 LUB 8/12 – 25 TON O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 450 TON.
ZAKUP I DOSTAWA DO BAZ MATERIAŁOWO – SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH KRUSZYWA ŁAMANEGO ZE SKAŁ GRANITO-DIORYTOWYCH – GRS FRAKCJI: 2/4 LUB 2/5 – 175 TON, 4/8 LUB 5/8 – 250 TON, 8/11 LUB 8/12 – 25 TON O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 450 TON.


ZAPROSZENIE FO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE


ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA CENOWA – ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W WORKACH 25 KG W ILOŚCI 25,00 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM


 

DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W WORKACH 25 KG W ILOŚCI 25,00 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 3


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ DR DO BAZ MATERIAŁOWO - SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W ILOŚCI 220,00 MG (+/- 5,00 MG)"


 

"DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DR DO BAZ MATERIAŁOWO - SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W ILOŚCI 220,00 MG (+/- 5,00 MG)"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

 

"DOSTAWĘ PIASKU FRAKCJI 0,1 - 1,0 MM W ILOŚCI 660 MG (+/- 10,0 MG) DO SPORZĄDZENIA MIESZANEK PIASKOWO - SOLNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH DO BAZ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH."


 

"DOSTAWA PIASKU FRAKCJI 0,1 - 1,0 MM W ILOŚCI 660 MG (+/- 10,0 MG) DO SPORZĄDZENIA MIESZANEK PIASKOWO - SOLNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH DO BAZ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH."

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GR. WOJ. (ŁUBY) - GR. WOJ. (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW W. M. MOSTÓW OD KM 5+215,50 DO KM 5+362"


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

RECYKLING MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH - KRUSZENIE GRUZU BETONOWEGO WRAZ Z ZAŁADUNKIEM MATERIAŁU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIA BAZY MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWEJ W ŁOSICACH”


 

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GR. WOJ. (ŁUBY) - GR. WOJ. (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW W. M. MOSTÓW OD KM 5+215,50 DO KM 5+362"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE CENOWE

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 6

7) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 7

8) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 8


 

RECYKLING MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH - KRUSZENIE GRUZU BETONOWEGO WRAZ Z ZAŁADUNKIEM MATERIAŁU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIA BAZY MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWEJ W ŁOSICACH”
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"WYKONANIE MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:1000 DROGI POWIATOWEJ NR 2009W SARNAKI - MIERZWICE STARE NA ODCINKU OD KM 0+950 DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2007W W MSC. MIERZWICE STARE NA DŁUGOŚCI OKOŁO 5,7 KM"


 

"WYKONANIE MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:1000 DROGI POWIATOWEJ NR 2009W SARNAKI - MIERZWICE STARE NA ODCINKU OD KM 0+950 DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2007W W MSC. MIERZWICE STARE NA DŁUGOŚCI OKOŁO 5,7 KM"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: "REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2030W WYCZÓŁKI - BOLESTY - DO DROGI NR 19, OD KM 2+750 DO KM 4+690, DŁ. 1,94 KM"


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"DOSTAWĘ MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W WORKACH 25 KG W ILOŚCI 12,00 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"


 

"DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W WORKACH 25 KG W ILOŚCI 12,00 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3


 

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2030W WYCZÓŁKI - BOLESTY - DO DROGI NR 19, OD KM 2+750 DO KM 4+690, DŁ. 1,94 KM"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

WYKONANIE EWIDENCJI DRÓG POWIATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

DOSTAWĘ KRUSZYWA ŁAMANEGO ZE SKAŁ GRANITOWO - DIORYTOWYCH


 

WYKONANIE EWIDENCJI DRÓG POWIATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE KOSZENIA TRAW I CHWASTÓW W PASACH DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"


 

DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO ZE SKAŁ GRANITOWO - DIORYTOWYCH

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE DRUGIE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

 

"OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH Z POZOSTAŁOŚCI PO ZIMOWYM UTRZYMANIU O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 11,295 KM"


 

"WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE KOSZENIA TRAW I CHWASTÓW W PASACH DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA


 

"OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH Z POZOSTAŁOŚCI PO ZIMOWYM UTRZYMANIU O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 11,295 KM"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE CENOWE

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA CENOWA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3


 

DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO ZE SKAŁ GRANITOWO - DIORYTOWYCH

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ DR DO BAZ MATERIAŁOWO - SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W ILOŚCI 50,00 MG (+/- 2,00 MG)"


 

"DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DR DO BAZ MATERIAŁOWO - SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W ILOŚCI 50,00 MG (+/- 2,00 MG)"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"WYKONANIE USŁUG ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W ZAKRESIE ODŚNIEŻANIA DRÓG PRZY UŻYCIU CIĄGNIKA ROLNICZEGO O MOCY SILNIKA MIN. 90 KM Z PŁUGIEM CZOŁOWYM"


 

"WYKONANIE USŁUG ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W ZAKRESIE ODŚNIEŻANIA DRÓG PRZY UŻYCIU CIĄGNIKA ROLNICZEGO O MOCY SILNIKA MIN. 90 KM Z PŁUGIEM CZOŁOWYM"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

            a) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W WORKACH 25 KG W ILOŚCI 25,00 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM"


 

"DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W WORKACH 25 KG W ILOŚCI 25,00 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PROJEKTU PN.:
„PRZEBUDOWA ULIC POWIATOWYCH NR 2057W UL. MAJORA ZENONA I NR 2056W UL. 11-go LISTOPADA W ŁOSICACH”


 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PROJEKTU PN.:
„PRZEBUDOWA ULIC POWIATOWYCH NR 2057W UL. MAJORA ZENONA I NR 2056W UL. 11-go LISTOPADA W ŁOSICACH”

 

Polegające na:


Adaptacji pracy inżynierskiej, studenta Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, pn.: „Przebudowa ulic powiatowych Nr 2057W ul. Majora Zenona i Nr 2056W ul. 11-go Listopada w Łosicach”, w celu uzyskania pozwolenia na budowę, możliwości ogłoszenia przetargu publicznego i prowadzenia robót budowlanych.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE CENOWE


ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"DOSTAWA PIASKU FRAKCJI 0,1 - 1,0 MM W ILOŚCI 600 MG (+/- 10,0 MG) DO SPORZĄDZENIA MIESZANEK PIASKOWO - SOLNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH DO BAZ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH."


 

"DOSTAWA PIASKU FRAKCJI 0,1 - 1,0 MM W ILOŚCI 600 MG (+/- 10,0 MG) DO SPORZĄDZENIA MIESZANEK PIASKOWO - SOLNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH DO BAZ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH."

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"DOSTAWĘ ZNAKÓW I TABLIC DROGOWYCH KOMPLETNYCH (WRAZ Z OBEJMAMI) DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"


 

"DOSTAWA ZNAKÓW I TABLIC DROGOWYCH KOMPLETNYCH (WRAZ Z OBEJMAMI) DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE CENOWE

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA CENOWEGO

 

WYJAŚNIENIE W SPRAWIE DOPUSZCZENIA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNEGO, ZGODNEGO Z OST NA INNE MATERIAŁY DO ZNAKÓW I TABLIC DO 1 m2

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZESTAWIENIE TABLIC I ZNAKÓW DROGOWYCH W RAMACH DOSTAWY OZNAKOWANIA W ROKU 2012 - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

    2.1. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

3) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 5


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ DR DO BAZ MATERIAŁOWO - SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W ILOŚCI 200,00 MG (+/- 5,0 MG)"


 

"DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DR DO BAZ MATERIAŁOWO - SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W ILOŚCI 200,00 MG (+/- 5,0 MG)"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"REMONT ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW - PRZEBUDOWA KANAŁU BURZOWEGO I STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH""REMONT ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW - PRZEBUDOWA KANAŁU BURZOWEGO I STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

PRZEDMIAR ROBÓT

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

     1.1 KOSZTORYS OFERTOWY

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"REMONT POKRYĆ DACHOWYCH I KOMINÓW BUDYNKÓW ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH PRZY UL. WIEJSKIEJ 3"


 

"REMONT POKRYĆ DACHOWYCH I KOMINÓW BUDYNKÓW ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH PRZY UL. WIEJSKIEJ 3"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2022W STARA KORNICA - KIEŁBASKI OD KM 2+525 DO KM 2+633"


 

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2022W STARA KORNICA - KIEŁBASKI OD KM 2+525 DO KM 2+633"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ UPRAWNIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 6

7) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 7

8) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 8


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"REMONT ULICY STASZICA W ŁOSICACH (OD ULICY KOLEJOWEJ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ SZKOLNĄ)"


 

"REMONT ULICY STASZICA W ŁOSICACH (OD ULICY KOLEJOWEJ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ SZKOLNĄ)"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ UPRAWNIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 6

7) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 7

8) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 8


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: "REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2029W OD DROGI NR 2050W - SZAŃKÓW - DO DROGI NR 19 NA ODCINKACH:

OD KM 0+017 DO KM 1+486,

OD KM 1+950 DO KM 2+500,

OD KM 3+214 DO KM 3+744"


 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: "REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2029W OD DROGI NR 2050W - SZAŃKÓW - DO DROGI NR 19 NA ODCINKACH:

OD KM 0+017 DO KM 1+486,

OD KM 1+950 DO KM 2+500,

OD KM 3+214 DO KM 3+744"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

RECYKLING MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH - KRUSZENIE GRUZU BETONOWEGO WRAZ Z ZAŁADUNKIEM MATERIAŁU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIA BAZY MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWEJ W ŁOSICACH”


 

RECYKLING MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH - KRUSZENIE GRUZU BETONOWEGO WRAZ Z ZAŁADUNKIEM MATERIAŁU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIA BAZY MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWEJ W ŁOSICACH”
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3665W MORDY - KLIMONTY - PTASZKI - BEJDY - PRÓCHENKI OD KM 1+487 DO KM 3+892 W MIEJSCOWOŚCI KLIMY I DAWIDY"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3665W MORDY - KLIMONTY - PTASZKI - BEJDY - PRÓCHENKI OD KM 1+487 DO KM 3+892 W MIEJSCOWOŚCI KLIMY I DAWIDY.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"DOSTAWĘ RUR PRZEPUSTOWYCH PEHD K2 DN 1000X6000 SN8 Z KIELICHEM W ILOŚCI SZT. 2 DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 


 

"DOSTAWA RUR PRZEPUSTOWYCH PEHD K2 DN 1000X6000 SN8 Z KIELICHEM W ILOŚCI SZT. 2 DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

 


 

REMONT BARIER NA PRZEPUSTACH DROGOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2022W STARA KORNICA – KIEŁBASKI”

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

KOSZTORYS OFERTOWY

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

"WYNAJEM SPRZĘTU PRZY BIEŻĄCYM UTRZYMANIU DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

    1) WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 1

    2) WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 2

    3) WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 3

 


 

"WYNAJEM SPRZĘTU PRZY BIEŻĄCYM UTRZYMANIU DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

    a) ZAŁĄCZNIK NR 1A - ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH - ZADANIE NR 1

    b) ZAŁĄCZNIK NR 1B - ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH - ZADANIE NR 2

    c) ZAŁĄCZNIK NR 1C - ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH - ZADANIE NR 3

2) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 4

5) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 5 (dotyczy Zadania Nr 3)

6) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZAŁĄCZNIK NR 6 (dotyczy Zadania Nr 3)

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

DOSTAWĘ KRUSZYWA NATURALNEGO - PIASEK I POSPÓŁKA

 

1) STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

 


 

DOSTAWA KRUSZYWA NATURALNEGO - PIASEK I POSPÓŁKA

 

1) ZAPYTANIE OFERTOWE - Zaproszenie do składania ofert na dostawę kruszywa naturalnego - piasek i pospółka.

2) OFERTA CENOWA - Załącznik Nr 1

3) WZÓR UMOWY - Załącznik Nr 2

4) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - Załącznik Nr 3

5) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  - Załącznik Nr 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ULIC POWIATOWYCH O PRZEKROJU ULICZNYM I PÓŁ ULICZNYM W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ŁOSICE

 


 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ULIC POWIATOWYCH O PRZEKROJU ULICZNYM I PÓŁ ULICZNYM W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ŁOSICE

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAPYTANIE OFERTOWE

2) OFERTA CENOWA - Załącznik Nr 1

3) WZÓR UMOWY - Załącznik Nr 2

4) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - Załącznik Nr 3

5) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  - Załącznik Nr 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

DOSTAWĘ KRUSZYWA ŁAMANEGO ZE SKAŁ GRANITOWO - DIORYTOWYCH

 


 

DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO ZE SKAŁ GRANITOWO - DIORYTOWYCH

 

1) ZAPYTANIE OFERTOWE - Zaproszenie do składania ofert na dostawę kruszywa łamanego ze skał granitowo - diorytowych.

2) OFERTA CENOWA - Załącznik Nr 1

3) WZÓR ZAMÓWIENIA - Załącznik Nr 2

4) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - Załącznik Nr 3

5) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  - Załącznik Nr 4

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

WYKONANIE I DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU PN.: "PRZEBUDOWA DROGI NR 2028W ŁOSICE - RUDNIK - HADYNÓW OD KM 0+0,15 DO KM 5+915, DŁ. 5,900 KM"

 


 

WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU PN.: "PRZEBUDOWA DROGI NR 2028W ŁOSICE - RUDNIK - HADYNÓW OD KM 0+0,15 DO KM 5+915, DŁ. 5,900 KM"

 

1) Zaproszenie do złożenia oferty - Zapytanie ofertowe

2) Oferta

3) Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1 do Oferty

4) Wzór Zamówienia

5) Logotyp RPO WM do Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno - promocyjnych w ramach RPO WM 2007-2013

6) Logotyp RPO WM i wymagania dotyczące znaków - załącznik nr 1 do Zaproszenia

7) Wytyczne do stosowania logo Marki Mazowsze

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

WYKONANIE I DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU PN.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2019W STARA KORNICA - GRANICA WOJEWÓDZTWA - (LEŚNA PODLASKA) NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 3+830, DŁ. 3,830"

 


 

WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU PN.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2019W STARA KORNICA - GRANICA WOJEWÓDZTWA - (LEŚNA PODLASKA) NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 3+830, DŁ. 3,830"

 

1) Zaproszenie do złożenia oferty - Zapytanie ofertowe

2) Oferta

3) Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1 do Oferty

4) Wzór Zamówienia

5) Logotyp RPO WM do Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno - promocyjnych w ramach RPO WM 2007-2013

6) Logotyp RPO WM i wymagania dotyczące znaków - załącznik nr 1 do Zaproszenia

7) Wytyczne do stosowania logo Marki Mazowsze

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

 

WYKONANIE I DOSTAWĘ TRANSPORTEM WYKONAWCY TABLIC PAMIĄTKOWYCH (2 SZT.) O TREŚCI:

"Przebudowa drogi Nr 2028W Łosice - Rudnik - Hadynów od km 0+0,15 do km 5+915, dł. 5,900 km"

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1 "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

 

WYKONANIE I DOSTAWĘ TRANSPORTEM WYKONAWCY TABLIC PAMIĄTKOWYCH (2 SZT.) O TREŚCI:

"Przebudowa drogi Nr 2019W Stara Kornica - granica województwa - (Leśna Podlaska) na odcinku od km 0+000 do km 3+830, dł. 3,830"

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1 "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

 


 

WYKONANIE I DOSTAWA TRANSPORTEM WYKONAWCY TABLIC PAMIĄTKOWYCH (2 SZT.) O TREŚCI:

"Przebudowa drogi Nr 2028W Łosice - Rudnik - Hadynów od km 0+0,15 do km 5+915, dł. 5,900 km"

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1 "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

 

1) Zapytanie Ofertowe

2) Oferta - załącznik nr 1

3) Oświadczenie - załącznik nr 2

4) Wzór tablicy pamiątkowej i dane jakie powinny być umieszczone na tablicy - załącznik nr 3

5) Logotyp RPO WM i wymagania dotyczące znaków - załącznik nr 4

6) Wzór zamówienia - załącznik nr 5

7) Logotyp RPO WM - załącznik nr 6

 


 

WYKONANIE I DOSTAWA TRANSPORTEM WYKONAWCY TABLIC PAMIĄTKOWYCH (2 SZT.) O TREŚCI:

"Przebudowa drogi Nr 2019W Stara Kornica - granica województwa - (Leśna Podlaska) na odcinku od km 0+000 do km 3+830, dł. 3,830"

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1 "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

 

1) Zapytanie Ofertowe

2) Oferta - załącznik nr 1

3) Oświadczenie - załącznik nr 2

4) Wzór tablicy pamiątkowej i dane jakie powinny być umieszczone na tablicy - załącznik nr 3

5) Logotyp RPO WM i wymagania dotyczące znaków - załącznik nr 4

6) Wzór zamówienia - załącznik nr 5

7) Logotyp RPO WM - załącznik nr 6

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

 

WYKONANIE I DOSTAWĘ TRANSPORTEM WYKONAWCY TABLIC INFORMACYJNYCH (2 SZT.) O TREŚCI:

"Przebudowa drogi Nr 2028W Łosice - Rudnik - Hadynów od km 0+0,15 do km 5+915, dł. 5,900 km"

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1 "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

 


 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:

 

WYKONANIE I DOSTAWĘ TRANSPORTEM WYKONAWCY TABLIC INFORMACYJNYCH (2 SZT.) O TREŚCI:

"Przebudowa drogi Nr 2019W Stara Kornica - granica województwa - (Leśna Podlaska) na odcinku od km 0+000 do km 3+830, dł. 3,830"

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1 "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

 


 

WYKONANIE I DOSTAWA TRANSPORTEM WYKONAWCY TABLIC INFORMACYJNYCH (2 SZT.) O TREŚCI:

"Przebudowa drogi Nr 2028W Łosice - Rudnik - Hadynów od km 0+0,15 do km 5+915, dł. 5,900 km"

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1 "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

 

1) Zapytanie Ofertowe

2) Oferta - załącznik nr 1

3) Oświadczenie - załącznik nr 2

4) Wzór tablicy informacyjnej i dane jakie powinny być umieszczone na tablicy - załącznik nr 3

5) Logotyp RPO WM i wymagania dotyczące znaków - załącznik nr 4

6) Wzór zamówienia - załącznik nr 5

 


 

WYKONANIE I DOSTAWA TRANSPORTEM WYKONAWCY TABLIC INFORMACYJNYCH (2 SZT.) O TREŚCI:

"Przebudowa drogi Nr 2019W Stara Kornica - granica województwa - (Leśna Podlaska) na odcinku od km 0+000 do km 3+830, dł. 3,830"

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1 "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

 

1) Zapytanie Ofertowe

2) Oferta - załącznik nr 1

3) Oświadczenie - załącznik nr 2

4) Wzór tablicy informacyjnej i dane jakie powinny być umieszczone na tablicy - załącznik nr 3

5) Logotyp RPO WM i wymagania dotyczące znaków - załącznik nr 4

6) Wzór zamówienia - załącznik nr 5