Łosice: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2013/2014 i 2014/2015
Numer ogłoszenia: 443948 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 383648 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2013/2014 i 2014/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015, z podziałem na 9 części: Część 1 - świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015 - piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1. Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: piaskarkę typu Śnieżka, pług jednostronny (boczny), mieszankę piaskowo - solną, natomiast Wykonawca zabezpieczy: nośnik tj. samochód ciężarowy o ładowności min. 8 ton, załadunek mieszanki z Bazy Materiałowo- Sprzętowej w Sarnakach ul. 3 Maja 2. Maksymalny czas,ilość usług: praca: a. zwalczanie zimowej śliskości - 250 godzin, b.odśnieżanie - 3000 kilometrów, 25 godzin, c. zwalczanie zimowej śliskości i odśnieżanie - 100 godzin. Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Gminy Sarnaki, Platerów i Stara Kornica w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015. Zamawiający zastrzega możliwość skierowania sprzętu również na inne odcinki dróg objęte planem zimowego utrzymania. Kod CPV- 90.63.00.00-2 - usługi usuwania oblodzeń - 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2013.2014 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2014 roku, w sezonie zimy 2014.2015 tj. od dnia 15 października 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku. Część 2 - świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015 - piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1. Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: piaskarkę typu Śnieżka, pług jednostronny (boczny), mieszankę piaskowo - solną, natomiast Wykonawca zabezpieczy: nośnik tj. samochód ciężarowy o ładowności min. 8 ton, załadunek mieszanki z Bazy Materiałowo - Sprzętowej w Łosicach. Maksymalny czas, ilość usług: praca: a. zwalczanie zimowej śliskości - 250 godzin, b.odśnieżanie - 3000 kilometrów, 25 godzin, c. zwalczanie zimowej śliskości i odśnieżanie - 100 godzin. Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Gminy Łosice, Olszanka i Huszlew w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015. Zamawiający zastrzega możliwość skierowania sprzętu również na inne odcinki dróg objęte planem zimowego utrzymania. Kod CPV- 90.63.00.00-2 - usługi usuwania oblodzeń - 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2013.2014 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2014 roku, w sezonie zimy 2014.2015 tj. od dnia 15 października 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku. Część 3 - świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015 - pług czołowy średni na nośniku - szt. 1. Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: pług dwustronny stalowy (czołowy), natomiast Wykonawca zabezpieczy: nośnik tj. samochód ciężarowy o ładowności min. 12 ton. Maksymalny czas, ilość usług: praca: a. odśnieżanie - 5000 kilometrów, 30 godzin, b. jazda patrolowa - 250 kilometrów. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015. Kod CPV: 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania. Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2013.2014 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2014 roku, w sezonie zimy 2014.2015 tj. od dnia 15 października 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku. Część 4 - świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015 - równiarka - szt. 2. Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: równiarkę z pługiem czołowym, stalowym. Maksymalny czas usług: praca: a.odśnieżanie - 200 godzin. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015. Kod CPV: 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania. Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2013.2014 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2014 roku, w sezonie zimy 2014.2015 tj. od dnia 15 października 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku. Część 5 - świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej dróg (ulic) powiatowych w granicach administracyjnych miasta Łosice w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015 - ciągnik rolniczy z rozsypywaczem o ładowności nie mniejszej niż 2,5 Mg - szt. 1 Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: mieszankę piaskowo - solną, natomiast Wykonawca zabezpieczy: ciągnik rolniczy z rozsypywaczem o ładowności nie mniejszej niż 2,5 Mg, załadunek mieszanki z Bazy Materiałowo- Sprzętowej w Łosicach ul. Wiejska 3. Maksymalny czas usług: praca: a. zwalczanie śliskości zimowej - 250 godzin. Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej dróg (ulic) powiatowych w mieście Łosice, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015. Kod CPV: 90.63.00.00-2- usługi usuwania oblodzeń. Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2013.2014 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2014 roku, w sezonie zimy 2014.2015 tj. od dnia 15 października 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku. Część 6 - świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014,2015 - koparko - ładowarka lub ładowarka o pojemności łyżki 1,0 -2,0 m3- szt. 1 Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: koparko- ładowarkę lub ładowarkę o pojemności łyżki 1,0-2,0 m3. Maksymalny czas usług: praca: a. odśnieżanie - 150 godzin. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015. Kod CPV: 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania. Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2013.2014 tj. od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2014 roku, w sezonie zimy 2014.2015 tj. od dnia 15 października 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku. Część 7 - świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015 - ładowarka o pojemności łyżki 4,0-5,0 m3 - szt. 1 Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: ładowarkę o pojemności łyżki 4,0-5,0 m3. Maksymalny czas usług: praca: a. odśnieżanie - 200 godzin. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania dróg, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015. Kod CPV: 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania. Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2013.2014 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2014 roku, w sezonie zimy 2014.2015 tj. od dnia 15 października 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku. Część 8 - świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015 - ciągnik rolniczy z pługiem czołowym - szt. 1 Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: pług czołowy, natomiast Wykonawca zabezpieczy: ciągnik rolniczy o mocy silnika min. 90 KM . Maksymalna ilość usług: praca: a. odśnieżanie - 300 godzin. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania dróg, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015. Kod CPV: 90.62.00.00-9- usługi odśnieżania. Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2013.2014 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2014 roku, w sezonie zimy 2014.2015 tj. od dnia 15 października 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku. Część 9 - świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015 - ciągnik rolniczy z pługiem do odśnieżania posiadającym 4 pozycje robocze - szt. 2 Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: ciągnik rolniczy o mocy silnika mim. 130 KM wraz z pługiem do odśnieżania posiadającym 4 pozycje robocze ( szerokość robocza pługa min. 3 m). Maksymalna ilość usług: praca: a.odśnieżanie - 700 godzin. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania dróg, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2013/2014 i 2014/2015..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013.2014 i 2014.2015 - piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1. Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: piaskarkę typu Śnieżka, pług jednostronny (boczny), mieszankę piaskowo - solną, natomiast Wykonawca zabezpieczy: nośnik tj. samochód ciężarowy o ładowności min. 8 ton, załadunek mieszanki z Bazy Materiałowo- Sprzętowej w Sarnakach ul. 3 Maja 2.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83333,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013/2014 i 2014/2015 - piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1. Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: piaskarkę typu Śnieżka, pług jednostronny (boczny), mieszankę piaskowo - solną, natomiast Wykonawca zabezpieczy: nośnik tj. samochód ciężarowy o ładowności min. 8 ton, załadunek mieszanki z Bazy Materiałowo - Sprzętowej w Łosicach.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83333,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013-2014 i 2014-2015 - pług czołowy średni na nośniku - szt. 1. Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: pług dwustronny stalowy (czołowy), natomiast Wykonawca zabezpieczy: nośnik tj. samochód ciężarowy o ładowności min. 12 ton.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55555,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013-2014 i 2014-2015 - równiarka - szt. 1. Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: równiarkę z pługiem czołowym, stalowym.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013-2014 i 2014-2015 - równiarka - szt. 1. Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: równiarkę z pługiem czołowym, stalowym.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej dróg (ulic) powiatowych w granicach administracyjnych miasta Łosice w sezonie zimowym 2013-2014 i 2014-2015 - ciągnik rolniczy z rozsypywaczem o ładowności nie mniejszej niż 2,5 Mg - szt. 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27314,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 6   

Nazwa: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013-2014 i 2014-2015 - koparko - ładowarka lub ładowarka o pojemności łyżki 1,0 -2,0 m3- szt. 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15555,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 8   

Nazwa: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013-2014 i 2014-2015 - ciągnik rolniczy z pługiem czołowym - szt. 1 Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: pług czołowy, natomiast Wykonawca zabezpieczy: ciągnik rolniczy o mocy silnika min. 90 KM .

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30555,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 9   

Nazwa: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013-2014 i 2014-2015 - ciągnik rolniczy z pługiem do odśnieżania posiadającym 4 pozycje robocze - szt. 1 Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: ciągnik rolniczy o mocy silnika mim. 130 KM wraz z pługiem do odśnieżania posiadającym 4 pozycje robocze ( szerokość robocza pługa min. 3 m).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97222,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ