INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach informuję, iż funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Daniel Koguciuk

Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA - przepis prawa

KLAUZULA INFORMACYJNA - umowy