υsice: Podw鎩ne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze powiatowej w ci庵u komunikacyjnym Nr 2002W Zakrze - Dzi璚io造 o pow. 1500 m2
Numer og這szenia: 178922 - 2008; data zamieszczenia: 01.08.2008
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarz康 Dr鏬 Powiatowych w υsicach, ul. Wiejska, 08-200 υsice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, fax 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Podw鎩ne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze powiatowej w ci庵u komunikacyjnym Nr 2002W Zakrze - Dzi璚io造 o pow. 1500 m2.

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Podw鎩ne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze powiatowej w ci庵u komunikacyjnym Nr 2002W Zakrze - Dzi璚io造 o pow. 1500 m2

II.1.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.32.20-7.

II.1.5) Ca趾owita ko鎍owa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT) obejmuj帷a wszystkie zam闚ienia i cz窷ci: 14220 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: wolna r瘯a

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 18.07.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ。YCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN (bez VAT)