PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ŁOSICKI NA LATA 2014 - 2020

 

 

Powiat Łosicki
realizuje projekt  pn.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku Puczyce – Górki – Hruszniew Kolonia”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 3 513 999,99 zł
Wartość dofinansowania: 2 108 399,99

Opis projektu:
Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku Puczyce – Górki – Hruszniew Kolonia na długości 3,33 km.

Zakres projektu obejmuje:

Planowane efekty projektu:

 Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu łosickiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi powiatowej, w tym jej połączenie z drogą krajową nr 19, mające pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności wewnętrznej oraz zewnętrznej powiatu łosickiego oraz jego ożywienie społeczno – gospodarcze.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki następującym celom szczegółowym:


Powiat Łosicki
realizuje projekt  pn.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki - gr. woj. (Łuby) - gr. woj. (Krawce) - Mostów -  Krzywośnity – Huszlew na odcinku Mostów - Krzywośnity”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 5 718 855,76 zł
Wartość dofinansowania: 3 431 313,45

Opis projektu:
Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki - gr. woj. (Łuby) - gr. woj. (Krawce) - Mostów -  Krzywośnity – Huszlew na odcinku Mostów - Krzywośnity na długości 4,09 km.

Zakres projektu obejmuje:

Planowane efekty projektu:

 Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu łosickiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi powiatowej, w tym jej połączenie z drogą krajową nr 19, mające pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności wewnętrznej oraz zewnętrznej powiatu łosickiego oraz jego ożywienie społeczno – gospodarcze.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki następującym celom szczegółowym:


Powiat Łosicki
realizuje projekt  pn.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów – Próchenki – Krzesk – droga nr 2 na odcinku Próchenki – granica powiatu”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 3 139 113,56 zł
Wartość dofinansowania: 1 883 468,13 zł

Opis projektu:
Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów – Próchenki – Krzesk – droga nr 2 na odcinku Próchenki – granica powiatu na długości 3,33km.

Zakres projektu obejmuje:

Planowane efekty projektu:

  

 Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu łosickiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi powiatowej, w tym jej połączenie z drogą krajową nr 2, mające pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności wewnętrznej oraz zewnętrznej powiatu łosickiego oraz jego ożywienie społeczno – gospodarcze.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki następującym celom szczegółowym:


Powiat Łosicki
realizuje projekt  pn.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 4 125 527,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 475 316,20 zł

Opis projektu:
Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach na długości 0,99 km, budowę kanału deszczowego o dł. 0,90 km i przepustu, budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Zakres projektu obejmuje:

Planowane efekty projektu:

 Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu łosickiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi powiatowej, w tym jej połączenie z drogą krajową nr 19, mające pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności wewnętrznej oraz zewnętrznej powiatu łosickiego oraz jego ożywienie społeczno – gospodarcze.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki następującym celom szczegółowym:


PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT ŁOSICKI NA LATA 2007 - 2013

    dla rozwoju Mazowsza

 


„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2019W Stara Kornica – granica województwa – (Leśna Podlaska)

 na odcinku od km 0+000 do km 3+830, dł. 3,830”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet III Regionalny system transportowy
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa


Informacje dotyczące projektu:
        Całkowita wartość projektu: 2 837 246,69 zł
        Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 407 015,77 zł
        Okres realizacji: 2008-2010
        Beneficjent: Powiat Łosice


Opis projektu:
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej Nr 2019W od km 0+000 do km 3+830, dł. 3,830 km.
Przebudowa drogi obejmowała: wzmocnienie konstrukcji drogi, poszerzenie wybranych odcinków drogi, przebudowę chodnika dla pieszych, wybudowanie zatok autobusowych, przebudowę zjazdów na posesje, przebudowę zjazdów na grunty rolne, wybudowanie odwodnienia.
Realizacja inwestycji przyczyniła się do spójności komunikacyjnej wschodniej części Województwa Mazowieckiego, do poprawy parametrów technicznych drogi, podniesienia jej standardu oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 

 

Otwarcie drogi powiatowej Nr 2019W Stara Kornica - granica województwa - (Galeria zdjęć)

 

 


 

     dla rozwoju Mazowsza

 

 

„Przebudowa drogi Nr 2028W Łosice – Rudnik – Hadynów od km 0+0,15 do km 5+915, dł. 5,900 km”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet III Regionalny system transportowy
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa


Informacje dotyczące projektu:
        Całkowita wartość projektu: 4 956 715,86 zł
        Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 206 700,88 zł
        Okres realizacji: 2008-2010
        Beneficjent: Powiat Łosice


Opis projektu:
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej Nr 2028W od km 0+0,15 do km 5+915, dł. 5,900 km.
Przebudowa drogi obejmowała: wzmocnienie konstrukcji drogi, poszerzenie wybranych odcinków drogi, przebudowę chodnika dla pieszych, wybudowanie zatok autobusowych, przebudowę zjazdów na posesje, przebudowę zjazdów na grunty rolne.
Realizacja inwestycji przyczyniła się do spójności komunikacyjnej wschodniej części Województwa Mazowieckiego, do poprawy parametrów technicznych drogi, podniesienia jej standardu oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Otwarcie drogi Nr 2028W Łosice - Rudnik - Hadynów - (Galeria zdjęć)