PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2022R. PODLEGAJĄCYCH USTAWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - aktualizacja 04.04.2022 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2022R. PODLEGAJĄCYCH USTAWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - aktualizacja 04.04.2022 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2022R. PODLEGAJĄCYCH USTAWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - aktualizacja 01.04.2022 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2022R. PODLEGAJĄCYCH USTAWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - aktualizacja 01.04.2022 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2022R. PODLEGAJĄCYCH USTAWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH- Aktualizacja 11.03.2022 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2022R. PODLEGAJĄCYCH USTAWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021R. PODLEGAJĄCYCH USTAWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - AKTUALIZACJA 17.11.2021r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021R. PODLEGAJĄCYCH USTAWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - AKTUALIZACJA 1II 10.08.2021r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021R. PODLEGAJĄCYCH USTAWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - AKTUALIZACJA 1I

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021R. PODLEGAJĄCYCH USTAWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - AKTUALIZACJA 1

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021R. PODLEGAJĄCYCH USTAWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 R. PODLEGAJĄCYCH USTAWIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 R. PODLEGAJĄCYCH USTAWIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 R. PODLEGAJĄCYCH USTAWIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. PODLEGAJĄCYCH USTAWIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH