DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ, KADR I ADMINISTRACJI

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ, KADR I ADMINISTRACJI

 

 

INFORMACJA Z PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACJI NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ, KADR I ADMINISTRACJI

 

 

INFORMACJA O OTWARCIU KOPERT W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

 

 

STANOWISKO: SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ, KADR I ADMINISTRACJI

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

 

WZORY OŚWIADCZEŃ ORAZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY:

 

1) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

2) OŚWIADCZENIE KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZATRUDNIENIE

3) OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

 


 

 

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO DZIAŁU BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: KIEROWNIK DZIAŁU BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

 

INFORMACJA Z PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACJI TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

 

STANOWISKO: KIEROWNIK DZIAŁU BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

 

 

WZORY OŚWIADCZEŃ ORAZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY:

 

1) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

2) OŚWIADCZENIE KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZATRUDNIENIE

3) OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

 


 

 

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO DZIAŁU BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

 

 

STANOWISKO: KIEROWNIK DZIAŁU BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

 

WZORY OŚWIADCZEŃ ORAZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY:

 

1) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

2) OŚWIADCZENIE KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZATRUDNIENIE

3) OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

 


 

 

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO DZIAŁU BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

 

 

STANOWISKO: KIEROWNIK DZIAŁU BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

 

WZORY OŚWIADCZEŃ ORAZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY:

 

1) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

2) OŚWIADCZENIE KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZATRUDNIENIE

3) OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

 


OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: SPECJALISTA DZIAŁU TECHNICZNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

INFORMACJA Z PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACJI NA STANOWISKO: SPECJALISTA DZIAŁU TECHNICZNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO DZIAŁU TECHNICZNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

STANOWISKO: SPECJALISTA DZIAŁU TECHNICZNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

 

WZORY OŚWIADCZEŃ ORAZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY:

 

1) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

2) OŚWIADCZENIE KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZATRUDNIENIE

3) OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

 


 

ZARZĄD POWIATU ŁOSICKIEGO OGŁASZA KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE  URZĘDNICZE STANOWISKO DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH

 

STANOWISKO: DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

1) UCHWAŁA NR 25/2019 ZARZĄDU POWIATU ŁOSICKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2019 ROKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM

 


 

ZARZĄD POWIATU ŁOSICKIEGO OGŁASZA KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE  URZĘDNICZE STANOWISKO DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH

 

STANOWISKO: DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

1) UCHWAŁA NR 16/2019 ZARZĄDU POWIATU ŁOSICKIEGO Z DNIA 6 LUTEGO 2019 ROKU

2) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 16/2019 ZARZĄDU POWIATU ŁOSICKIEGO Z DNIA 6 LUTEGO 2019 ROKU

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI I PŁAC

 

INFORMACJA Z PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACJI NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI I PŁAC

 

 

 

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

 

STANOWISKO: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI I PŁAC

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

 

WZORY OŚWIADCZEŃ ORAZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY:

 

1) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

2) OŚWIADCZENIE KANDYDATA O PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

3) OŚWIADCZENIE O NIESKAZANIU PRAWOMOCNYM WYROKIEM ZA UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO LUB UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO SKARBOWE

4) OŚWIADCZENIE O POSIADANYM OBYWATELSTWIE

5) OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: KIEROWNIK DZIAŁU BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

 

 

INFORMACJA Z PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACJI NA STANOWISKO: KIEROWNIK DZIAŁU BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

 

 

 

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO DZIAŁU BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

 

 

STANOWISKO: KIEROWNIK DZIAŁU BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

 

WZORY OŚWIADCZEŃ ORAZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY:

 

1) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

2) OŚWIADCZENIE KANDYDATA O PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

3) OŚWIADCZENIE O NIESKAZANIU PRAWOMOCNYM WYROKIEM ZA UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO LUB UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO SKARBOWE

4) OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 


 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA STANOWISKO: KIEROWNIK DZIAŁU BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

 

 

 

 

INFORMACJA Z PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACJI NA STANOWISKO: KIEROWNIK DZIAŁU BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

 

 

 

 

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO DZIAŁU BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

 

 

STANOWISKO: KIEROWNIK DZIAŁU BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

 

WZORY OŚWIADCZEŃ ORAZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY:

 

1) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

2) OŚWIADCZENIE KANDYDATA O PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

3) OŚWIADCZENIE O NIESKAZANIU PRAWOMOCNYM WYROKIEM ZA UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO LUB UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO SKARBOWE

4) OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH